Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoeksronde 2022 Expertisepunt Basisvaardigheden

Nieuwsbericht
Vergelijken
14 juli 2022
Ieder jaar publiceert het Expertisepunt Basisvaardigheden (EB) een onderzoeksagenda die aansluit bij de actualiteiten, urgente kwesties en vraagstukken die spelen in de praktijk en bij kennisleemtes in de wetenschap. Ook de bibliotheek kan hiervoor een voorstel indienen. Dit kan tot en met 16 september 2022. Dit jaar zijn er 2 thema's: Maatschappij & Participatie en Professionalisering. Onder het eerste thema ligt de focus op het kind in het gezin en op ouders met beperkte basisvaardigheden. Bij het tweede is dat de relatie met werk.
Inhoudsblokken
Expertisepunt Basisvaardigheden, logo

Binnen deze thema’s zijn speerpunten geformuleerd. De speerpunten geven richting aan de onderzoeksvoorstellen die je kunt indienen. Het onderliggende centrale thema van de Onderzoeksagenda 2022 is kunnen 'meedoen in de samenleving'.

Thema 1. Maatschappij & participatie

Speerpunt 1: Intergenerationele overdracht van beperkte basisvaardigheden

Binnen het thema Intergenerationele overdracht van basisvaardigheden ziet het Expertisepunt Basisvaardigheden graag onderzoeksvoorstellen met aandacht voor de vraag wat de behoeften van ouders en gezinnen met beperkte basisvaardigheden zijn, wat hen zou helpen en hoe instanties, vrijwilligers en professionals kunnen ondersteunen de vaak vicieuze cirkel te doorbreken. In het onderzoek ligt de focus op het kind in het gezin (focus op gezin/thuis en niet schoolsituatie) en op ouders met (risicofactoren voor) beperkte basisvaardigheden.

Thema 2. Professionalisering

Speerpunt 1: Sociaal werk en basisvaardigheden

Binnen het thema Sociaal werk en basisvaardigheden ziet het Expertisepunt Basisvaardigheden graag onderzoeksvoorstellen met aandacht voor de vraag hoe professionals in het sociaal werk lokale initiatieven – waarbij basisvaardigheden een onderdeel zijn of een rol spelen – kunnen versterken in hun succesvolle bijdrage aan ‘meedoen in de samenleving’. Mogelijk invalshoeken zijn: hoe werken sociaal professionals samen met lokale initiatieven, welke rol nemen zij daarbij in; hoe slaan zij de brug tussen leef- en systeemwereld; hoe gaan zij om met vrijwilligerswerk en informele activiteiten? Een belangrijk aandachtspunt is dat het onderzoek daadwerkelijk een impuls biedt voor verdere professionalisering van de beroepspraktijk.

Speerpunt 2: Basisvaardigheden en de werkvloer

Binnen het thema Basisvaardigheden en de werkvloer ziet het Expertisepunt Basisvaardigheden graag onderzoeksvoorstellen met aandacht voor de vraag hoe de werkvloer op lokaal niveau – binnen een bedrijf, organisatie, wijk of gemeenschap – door aandacht voor basisvaardigheden kan bijdragen aan ‘meedoen in de samenleving’. De voorstellen kunnen zich richten op één van de twee genoemde perspectieven (intern of extern).

Meer informatie en aanvragen

In 2023 kunnen maximaal 6 onderzoeken worden uitgevoerd voor een vast bedrag van 33.000 euro per onderzoeksproject.
Je kunt een aanvraag indienen tot en met 16 september 2022.
Lees meer over de Onderzoeksronde op de site van het Expertisepunt Basisvaardigheden.