Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Ontvlechting GGC en gevolgen voor het openbare bibliotheeknetwerk

Nieuwsbericht
Vergelijken
4 mei 2023
Het GGC (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem) wordt door bibliotheekmedewerkers gebruikt om gezamenlijk titelbeschrijvingsgegevens te bewerken of in te voeren. Op simpele wijze is het mogelijk om titels over te halen naar het eigen bibliotheeksysteem, of relevante gegevens toe te voegen. OCLC beheert de infrastructuur en de KB betaalt de licentie voor het gebruik door openbare bibliotheken. Ook wordt het GGC onder andere gebruikt als bronsysteem voor de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC).
Inhoudsblokken

Het GGC is als gemeenschappelijke catalogus-omgeving niet toekomstbestendig. Daarom is in de gezamenlijke Netwerkagenda voor 2023 bij de koersgroep Digitale (netwerk-)infrastructuur het volgende doel opgenomen:  “we denken een oplossingsrichting uit voor de opvolging van GGC. Dat doen we samen met het netwerk. Zo ontstaat er tegelijkertijd draagvlak voor deze oplossingsrichting.”

Gezamenlijk heroverwegen functies GGC

De volgende factoren zijn van invloed op de toekomstbestendigheid van het GGC:

  • De gemeenschappelijkheid wordt minder omdat steeds meer bibliotheken het GGC niet meer gebruiken als catalogiseeromgeving. De universiteiten zijn internationaal gericht (in Worldcat), de KB gaat dit jaar naar een ander systeem. 
  • Het GGC is gericht op goed catalogiseren van met name fysieke materialen in meer wetenschappelijke omgevingen. Andere materialen kunnen worden beschreven, maar kennen vooral in afgeleide zoekomgevingen beperkingen die optimale klantervaring in de weg staan.
  • De KB betaalt jaarlijks een fors bedrag om het GGC beschikbaar te kunnen stellen voor de openbare bibliotheken. De accountant van de KB stelt dat het contract dat de KB heeft met OCLC aanbestedingsplichtig is.

Met name dit laatste punt (de hoge kosten en de onrechtmatigheid) maakt het voor de KB nodig om na te denken over de functies die het GGC in het OB-netwerk vervult. Samen met het netwerk wil de KB deze functies heroverwegen om vervolgens gezamenlijk te bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is.

Nieuwe, toekomstgerichte oplossing

De openbare bibliotheken die nu gebruikmaken van de catalogiseerfunctie van het GGC geven aan dat het belangrijk is om titelinformatie op een centrale plaats te kunnen maken, beheren en gebruiken. Voor de KB is een éénduidige bron voor de titel- en bezitsgegevens van openbare bibliotheken noodzakelijk om de Nationale Bibliotheekcatalogus te kunnen samenstellen (en daarmee ook interbibliothecair leenverkeer mogelijk te maken).

De KB neemt de regierol op zich om te komen tot een nieuwe en toekomstgerichte oplossing. Daarbij is het uitgangspunt dat degenen die hiervan gebruikmaken, bepalen hoe deze oplossing eruit gaat zien en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor onderhoud, beheer en de bijbehorende kosten.

Meer informatie

Meer informatie is te verkrijgen via Simone Kortekaaas (simone.kortekaas@kb.nl) of Johan Hoenink (johan.hoenink@kb.nl). Hier kun je je ook melden als je wilt meedoen bij het vormgeven van de nieuwe oplossing.

Afbeelding
Beeldmotto Netwerkagenda