Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Ontwikkeling online cursusplatform van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
10 februari 2022
De ontwikkeling van een online leerplatform voor basisvaardigheden en duurzame arbeidsmarktparticipatie gaat van start. Doel van het platform is om de toegang tot het aangeboden leermateriaal voor de kwetsbare doelgroep te versimpelen. Het ontwerp wordt ontwikkeld in een zogenaamd fieldlab, met de doelgroep, medewerkers van bibliotheken en Taalhuizen, en de leveranciers van het leermateriaal. Het fieldlab vindt plaats in samenwerking met de bibliotheken in Overijssel en Gelderland, de regio van projectpartner Rijnbrink. Bij een succesvolle uitkomst wordt het platform gebouwd en landelijk uitgerold. Het platform maakt onderdeel uit van opgave 3 van de Netwerkagenda.
Inhoudsblokken
Man werkt op laptop

Ontstaan vanuit vraag

Het project is een directe samenwerking tussen de bibliotheken, Rijnbrink namens SPN, KB, Oefenen.nl en Stichting Lezen en Schrijven. Het is ontstaan vanuit de behoefte van de doelgroep en bibliotheekmedewerkers om het inlogproces te versimpelen, met als uiteindelijk doel een hoger bereik te genereren, een van de doelstellingen in de Netwerkagenda. Op dit moment verschilt het inloggen per leverancier van het leeraanbod. Dit maakt het ingewikkeld voor sommige gebruikers om de inloggegevens te onthouden. Het zorgt ook vaak voor extra werk voor de medewerkers om deze gebruikers hierbij te helpen.

Onderzoek en oplossingen door inzet fieldlab

Tijdens het fieldlab onderzoeken we iteratief voor het inlogproces wat wel en niet werkt in de praktijk. En wat andere behoeften zijn, bijvoorbeeld voor beter inzicht in het leeraanbod en de leerbehoefte, en de eventuele begeleiding ervan. Het fieldlab verloopt onder begeleiding van Rijnbrink, een ontwerpbureau en de projectpartners.

Door de inzet van een fieldlab bij de ontwerpfase van het project hopen de projectpartners nauw aan te sluiten op de behoefte van de doelgroep en bibliotheken. Het biedt de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan, aannames te toetsen en samen stap voor stap het platform te ontwikkelen. Ook levert het (innovatieve) kennis op over het gebruik van deze werkwijze voor de bouw van een online platform. Samen werken de deelnemers en projectpartners aan een passend aanbod.