Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Oproep aan bibliotheken met een IDO

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 april 2021
In 2019 zijn 15 kopgroep-bibliotheken gestart met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). In 2020 en 2021 volgden de meeste andere bibliotheken. Hoe weet je of je op de goede weg bent met het IDO en hoe kom je er achter wat nog beter kan? CBCT, de certificeringsorganisatie voor bibliotheken, start een pilot voor kwaliteitstoetsing van IDO’s en zoekt bibliotheken die willen meedoen aan deze pilot. Deelname is gratis. Door mee te doen kom je er niet alleen achter wat beter kan, maar krijg je bovendien 1.000 euro korting op je volgende bibliotheek-audit.
Inhoudsblokken

In opdracht van de VOB, KB, SPN en een aantal landelijke uitvoeringsorganisaties (verenigd in de Manifestgroep) wordt onderzocht hoe de kwaliteit van de IDO’s – als onderdeel van de bibliotheekcertificering – kan worden getoetst. Die toetsing is belangrijk omdat inzicht in de kwaliteit van je IDO-dienstverlening nodig is om die voortdurend verder te kunnen ontwikkelen.

cbct logo

Om de juiste aanpak te bepalen zoekt de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) bibliotheken die willen meedoen aan een korte pilot. Bij voorkeur IDO’s die al een tijdje 'op weg zijn' en die hun dienstverlening al redelijk hebben geïntegreerd in hun reguliere werkzaamheden.
Overigens: als je vanwege corona vooral telefonische hulp aan burgers hebt geboden, telt dat ook.

Wat is de bedoeling?

CBCT wil met een eenmalig bezoek door een auditteam en een korte schriftelijke voorbereiding inzicht krijgen in wat de meest relevante kwaliteitscriteria zijn voor een juist kwaliteitsoordeel over een IDO. Dit als onderdeel van een bibliotheekcertificering.

In de regel zal het gaan om een bezoek van een dagdeel, waarbij 2 auditoren op basis van gesprekken en testmateriaal een beeld krijgen van de best mogelijke criteria en aanpak. Voorafgaand ontvang je een (beperkte) vragenlijst over het IDO van jouw bibliotheek en de inzichten in de werking ervan.

Na afloop krijgen de deelnemende bibliotheken een schriftelijke terugkoppeling van de auditoren. Op basis hiervan kunnen zij vervolgacties ondernemen.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Sterker nog: deelnemende bibliotheken krijgen een korting van 1.000 euro bij hun eerstvolgende certificering.

Wat levert het mij op?

  • Inzicht in waar je staat met het IDO
  • Verbeterpunten (als die er zijn)
  • 1.000 euro korting bij de eerstvolgende certificering

Wat kost het mij?

  • Tijd voor een korte schriftelijke voorbereiding inclusief vragenlijst (twee uur)
  • Tijd voor het ontvangen van 2 auditoren (een dagdeel)

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Willem Camphuis.

Aanmelden

Uiteraard stellen we je deelname erg op prijs. Immers, in een 'testomgeving' waar de IDO-praktijk het beste bekend is, kunnen we het meeste bereiken. Je kunt jouw IDO aanmelden via het aanmeldformulier hieronder. Omdat er voor maximaal 8 IDO’s een plek is in deze pilot, kan het zijn dat bij over-inschrijving de keuze niet op jouw IDO valt. In alle gevallen krijg je bericht.

Formulier