Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Oproep: bijdragen aan New Librarianship Symposia Series

Nieuwsbericht
Vergelijken
10 juni 2021
In oktober en november 2021 vindt een serie van 4 online symposia plaats over gemeenschapsgerichte benaderingen van bibliotheken. Doel van de symposia is onder meer om informatieprofessionals en wetenschappers te stimuleren tot innovatief denken en handelen. Tot 30 juni 2021 kun je hiervoor (Engelstalige) bijdragen indienen.
Inhoudsblokken

Het afgelopen decennium heeft ons laten ervaren dat het bibliotheekveld op veel manieren wordt beïnvloed door grote externe ontwikkelingen. Denk aan institutionele onderdrukking en machtssystemen, pandemieën en verschuivende internationale verhoudingen. Dit maakt het noodzakelijk dat er nieuwe ideeën en benaderingen komen, die leidend zijn voor het bibliotheekveld in het komende decennium. Voor de symposium-reeks is men hiernaar op zoek. Op de symposia worden de geselecteerde ideeën en benaderingen gepresenteerd. Per symposium staan de volgende thema's centraal:

logo new librarianship
  • Gelijkheid, diversiteit en inclusie
  • Onbevooroordeelde bibliothecaris
  • Internationale invloeden
  • De 'nieuwe normaal'-agenda in de post-COVID-wereld

Symposia

De symposium-reeks wordt gratis gestreamd en voor geïnteresseerden zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt. Gedetailleerde beschrijvingen voor elk thema vind je op de site en in de Call for Abstracts and Creative Format Proposals.

Bijdragen

De geselecteerde bijdragen worden gepresenteerd, verdeeld over de 4 symposia. Zij worden gepubliceerd op het digitale platform ScholarOne van de University of South Carolina.

Indieners van 3 bijdragen per symposium worden uitgenodigd om hun bijdrage uit te werken in een white paper. Hiervoor ontvangen zij een stipendium van 2.500 dollar.

Tot slot worden geselecteerde presentaties omgewerkt tot essays voor opname in David Lankes’ Atlas of New Librarianship.

Inzendingen van beginnende informatieprofessionals en docenten worden met name aangemoedigd.

De sluitingsdatum is 30 juni 2021.

Organisaties

University of South Carolina, MIT Press, Institute of Museum and Library Services, International Federation of Library Associations and Institutions, U.S. Library of Congress, British Library, KB, de nationale bibliotheek, OCLC, URFIST de Bordeaux, Enssib, Black Caucus of the American Library Association, American Indian Library Association, en Gigabit Libraries Network.

 

Meer informatie

https://scholarcommons.sc.edu/newlibrarianshipsymposia/

Call for Abstracts and Creative Format Proposals