Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Oproep: docenten en bibliothecarissen gezocht voor train-de-trainer en workshops over nepnieuws

Nieuwsbericht
Vergelijken
17 januari 2022
Ben jij docent of bibliothecaris en wil je jongeren weerbaarder maken tegen desinformatie en nepnieuws? Doe dan mee met het internationale mediawijsheidproject SMILES. In dit project vergroten bibliothecarissen en docenten met nieuwe methodes hun kennis en vaardigheden rond het herkennen en bestrijden van nepnieuws. Met die expertise kunnen ze jongeren tussen 12 en 15 jaar verder helpen. Dit traject wordt uitgevoerd in scholen en bibliotheken in Nederland, België en Spanje.
Inhoudsblokken
Jongeren met smartphones

Over SMILES

Met het door de Europese Unie gehonoreerde SMILES-project (Innovative MethodS for Media & Information Literacy Education involving Schools and LibrarieS) slaan 3 Europese landen de handen ineen om nieuwe methodes voor media- en informatievaardigheden te ontwikkelen. In Nederland zijn de KB, Beeld en Geluid en de Haagse Hogeschool betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van dit traject.

Fasen van het traject

De eerste fase van het project, het vooronderzoek, is inmiddels afgerond. In het vervolgtraject worden workshops rond nepnieuws en trainingen voor de workshopgevers volgens de train-de-trainer-methode ontwikkeld. Daaruit komen een handleiding en een digitale toolkit van het traject voort.

Train-de-trainer

De training is bedoeld voor docenten en bibliothecarissen die samenwerken met het voortgezet onderwijs, met basisvaardigheden rond digitaal leren en digitale geletterdheid. Zij worden in een tweedaagse training opgeleid tot workshopgevers. Met de opgedane kennis en vaardigheden verzorgen zij de ontwikkelde workshops over desinformatie en nepnieuws op hun eigen school. Docent en bibliothecaris trekken samen op in de training en de uitvoering van die workshops. Als extra ondersteuning worden een handreiking en digitale toolkit beschikbaar gesteld. De training vindt naar verwachting plaats in september 2022.

Workshops

In de workshops, ontwikkeld door Beeld en Geluid, Media & Learning en Platoniq, leren jongeren kritisch te reflecteren op het nieuws dat zij voorgeschoteld krijgen, om zo desinformatie en nepnieuws te herkennen en te weerleggen. Hierin worden ook de resultaten en aanbevelingen uit het vooronderzoek meegenomen. De workshops zijn gericht op jongeren in de onderbouw van het vmbo en de havo, met extra aandacht voor kwetsbare leerlingen. De workshops worden in de periode oktober-november 2022 minimaal 2 keer uitgevoerd in een groep van minimaal 20 leerlingen op 5 scholen. De wens is dat bibliotheken en scholen na deze workshops op dit gebied blijven samenwerken.

Impactmeting

De effecten van de workshops worden uitgebreid gemeten en geanalyseerd. Hierbij is ook aandacht voor de eventuele verschillen tussen onderwijssystemen en culturen in de deelnemende landen. De deelnemende docenten, bibliothecarissen en leerlingen nemen deel aan deze impactmeting. Zij geven toestemming voor het gebruik van hun gegevens.

Meedoen?

Bibliothecarissen en docenten die meedoen, vergroten hun kennis en vaardigheden op het gebied van digitaal leren, desinformatie en nepnieuws. Geïnteresseerd in deelname? Stuur je motivatiebrief (maximaal 1 A4) uiterlijk 15 mei 2022 naar Marleen Wijnen. De KB selecteert uit de aanmeldingen 10 docenten en 10 bibliothecarissen. Zij ontvangen in juni bericht. Met het insturen van een motivatiebrief ga je akkoord met de volgende criteria:

  • De school en de bibliotheek hebben een aantoonbare visie en bestaand beleid op het gebied van digitale geletterdheid voor jongeren en werken daarin al samen;
  • De school stelt de ICT-faciliteiten beschikbaar die nodig zijn voor de uitvoering van de workshops;
  • De school en de bibliotheek zijn bereid eigen middelen in te zetten voor deelname aan het project;
  • De deelnemende docent en bibliothecaris zijn werkzaam in de school en de bibliotheek in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Bijdrage vanuit SMILES

De training, workshops, handreiking, digitale toolkit en impactmeting zijn gratis beschikbaar voor de deelnemende scholen en bibliotheken. Na afloop van het traject kan het materiaal gebruikt worden voor andere groepen leerlingen op de eigen school en uiteindelijk ook daarbuiten. De resultaten van de impactmeting op instellingsniveau worden gedeeld met de deelnemende docenten, bibliothecarissen, leerlingen en partners binnen SMILES.

Afbeelding
Logo SMILES
Afbeelding
Cofunded by Erasmus+