Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Oproep: pilot Bereik jongeren vanuit IDO

Nieuwsbericht
Vergelijken
6 augustus 2021
Wil je onderzoeken hoe de bibliotheek vanuit het IDO jongeren kan bereiken? Dan kun je nu je interesse doorgeven in een pilot van KB, Stichting Digisterker en SPN. Die biedt ruimte aan 3 bibliotheken om te onderzoeken of en hoe zij jongeren vanaf 15 jaar kunnen helpen met de digitale overheid. Iedere pilotbibliotheek ontvangt 12.500 euro voor de uitvoering.
Inhoudsblokken

Geïnteresseerd in deelname aan de pilot? Stel dan een kort document op van maximaal 1 A4 en licht hierin de motivatie toe om mee te willen doen. Indienen kan tot 5 september 2021, 24.00 uur. De KB, SPN en Stichting Digisterker selecteren uit de aanmeldingen 3 bibliotheken.

Voor de inhoudelijke selectie geldt een aantal criteria die worden gewogen.

Portret van jonge vrouw in bibliotheek

Opzet in het kort

Criteria

Deze criteria moeten terugkomen in de inhoudelijke motivatie:

  • De bibliotheek heeft een aantoonbare visie en bestaand beleid op het bereiken van jongeren (15+), specifiek gericht op het vergroten van (digitale) basisvaardigheden.
  • De bibliotheek heeft een operationeel Informatiepunt Digitale Overheid.
  • De bibliotheek heeft een aantoonbare bestaande samenwerking met partners gericht op het bereiken van jongeren (denk aan buurtwerk, scholen, jeugdhulp, jongerenwerk).
  • De bibliotheek is, indien nodig, bereid tot de inzet van eigen (financiële, personele, materiële) middelen.

Bij gelijke geschiktheid kijken we ook naar regionale spreiding en diversiteit van de bibliotheken. Per bibliotheek geldt een andere wijze van experimenteren.

Uitvoering
De uitvoering van de pilot loopt van Q4 2021 tot en met Q3 2022. Geselecteerde pilot-bibliotheken committeren zich aan:

  • Uitvoer van de pilot in de genoemde periode. Zij onderzoeken of experimenteren hoe het bereik van jongeren vergroot kan worden vanuit het IDO.
  • Oplevering van een projectplan volgens een aangeleverd format waarin de uitvoer van de pilot wordt gespecificeerd. Hierin is ook aandacht voor effectmeting en borging.
  • Deelname aan een werkgroep.
  • Onderzoek, samen met de andere deelnemende bibliotheken en KB, SPN en Stichting Digisterker, welke kennis, vaardigheden en persoonskenmerken nodig zijn om jongeren goed te kunnen bedienen in het IDO. Indien aan de orde wordt een training ontwikkeld en getoetst bij de pilotbibliotheken.
  • Actieve bijdrage aan het overdraagbaar maken van de resultaten van de pilots voor andere bibliotheken.

SPN verzorgt de projectleiding.

Financiering

Iedere pilotbibliotheek ontvangt een bedrag 12.500 euro, in te zetten voor de uitvoering.

Procedure

De motivatie moet uiterlijk 5 september 2021 om 24.00 uur per mail zijn ingediend bij Anne-Marie van der Poel, projectleider SPN.
In de week van 6 september worden de aanvragen beoordeeld en de pilotbibliotheken geselecteerd.

Download het volledige document Procedure, opzet en criteria.