Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Pilot jongeren bereiken via IDO

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 juli 2021
Hoe kun je vanuit het IDO jongeren bereiken en helpen? Stichting Digisterker, KB en SPN bereiden een pilot voor waarin 3 bibliotheken onderzoeken of zij jongeren vanaf 15 jaar kunnen helpen met de digitale overheid. Streven is om in het najaar te starten met de pilot, die maximaal een jaar duurt. Voor de pilot-bibliotheken komt een bedrag beschikbaar. Deze zomer stellen we de selectiecriteria op.
Inhoudsblokken

Belangrijk is om te onderzoeken en te experimenteren hoe vanuit het IDO het bereik van jongeren kan groeien. Wat is een effectieve aanpak om hen op de hoogte te brengen van de IDO-dienstverlening? Welke kanalen werken het beste? Hoe kun je Doe je digiding! en de content uit Digidingen-desk inzetten? En in hoeverre kunnen scholen (vmbo en mbo) een rol spelen?

Portret van jonge vrouw in bibliotheek

Verder kijken we welke andere organisaties die jongeren ondersteunen, als intermediair kunnen fungeren. Denk aan buurtwerk, jongerenwerk, maatschappelijk werk, jeugdzorg, schuldhulpverlening.
Elke pilotbibliotheek kiest een andere wijze van experimenteren.

Details over de selectiecriteria volgen in augustus. Een belangrijk punt in de weging is een aantoonbare visie en bestaand beleid in de bibliotheek om jongeren te bereiken. Het is dan ook zinvol om je collega's van Educatie, Jeugd en/of Onderwijs te informeren. Als je belangstelling hebt voor de pilot, betrek dan zeker deze collega's erbij.