Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Pilot jongeren bereiken via IDO

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 oktober 2021
Voor de pilot Bereik jongeren vanuit het IDO zijn 5 bibliotheken geselecteerd: BiblioPlus, Bibliotheek Eemland, de Nieuwe Bibliotheek, Bibliotheek Kerkrade en Theek5. KB, Stichting Digisterker en SPN waren aangenaam verrast door het aantal inzendingen en de hoge kwaliteit ervan. De KB stelt daarom een extra bedrag beschikbaar, zodat niet 3 maar 5 bibliotheken kunnen meedoen aan de pilot.
Inhoudsblokken

De komende maanden gaan deze bibliotheken onderzoeken of en hoe zij jongeren vanaf 15 jaar kunnen helpen met de digitale overheid. Wat is een effectieve aanpak om jongeren te bereiken en op de hoogte te brengen van de IDO-dienstverlening voor jongeren? Welke kanalen werken het beste?

Jonge man in de bibliotheek

Hoe kunnen Doe je digiding! en de content uit Digidingen-desk worden ingezet? En in hoeverre kunnen partners die jongeren ondersteunen een rol spelen?

Mooie mix

De geselecteerde bibliotheken vormen een mooie mix van benaderingen en invalshoeken. De komende weken werken zij de motivaties uit in projectplannen. Om vast een idee te geven, is dit een kleine selectie uit de ideeën:

  • een jongerenpanel inrichten
  • dienstverlening via WhatsApp aanbieden
  • pop-up Informatiepunten organiseren
  • jongeren een IDO-jongerenspreekuur laten bemensen
  • een integrale benadering van jongeren die niet via thuis of school ondersteund worden
  • samenwerking met McDonalds

Kennisdeling

De eerste kennismakingsgesprekken tussen KB, Stichting Digisterker, SPN en de geselecteerde bibliotheken zijn inmiddels geweest. Begin november maken de bibliotheken ook kennis met elkaar en presenteren ze hun concrete plannen. Uitwisseling, kennisdelen en van elkaars ervaringen leren staan centraal tijdens de pilot. De bibliotheken zullen dan ook regelmatig (online) bij elkaar komen. Ook wordt een Biebtobieb-groep ingericht om ervaringen te kunnen delen.

De voortgang van de pilots zullen we op Bnetwerk publiceren. Halverwege 2022 worden de resultaten formeel gedeeld met het netwerk.