Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Pilot kwaliteitstoetsing IDO’s in bibliotheken van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 juli 2021
Onlangs is het 200ste Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend. Ook deze informatiepunten hebben te zijner tijd een kwaliteitsstandaard nodig, als onderdeel van de bibliotheekcertificering. Daarom is de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) op verzoek van de VOB, KB en Manifestgroep Digitale Inclusie een pilot gestart om te onderzoeken óf en zo ja, hoe IDO’s het beste op hun kwaliteit getoetst kunnen worden.
Inhoudsblokken

De deelnemende bibliotheken zijn:

  • Bibliotheek Leeuwarden (dBieb)
  • Bibliotheek Hengelo
  • Bibliotheek Venlo
  • Bibliotheek NOBB
  • Bibliotheek Opmeer (Westfriese bibliotheken)
  • ZB Bibliotheek van Zeeland
  • Bibliotheek Rivierenland
  • Bibliotheek Dalfsen Nieuwleusen
cbct logo

De pilot-audits worden naar verwachting najaar 2021 afgerond, waarna de rapportage aan de opdrachtgevers volgt.

De IDO’s bestaan natuurlijk nog maar betrekkelijk kort en het is dus zaak om de ervaringen met de IDO’s én de visie van de pilot-bibliotheken te verwerken in de kwaliteitsstandaarden. Het gaat daarom tijdens deze pilot dus niet om goed of niet-goed, maar vooral om wat de beste manier is om de toetsing van de IDO’s mee te nemen in de bibliotheekcertificering, die na 2022 een nieuwe ronde ingaat.