Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Pilot LinkedIn-livesessies over de Netwerkagenda

Nieuwsbericht
Vergelijken
2 juni 2022
In juni starten we met een pilot van 3 LinkedIn-livesessies met onderwerpen uit de Netwerkagenda. Via deze livesessies willen we betrokkenen bij de Netwerkagenda informeren over wat er speelt in de verschillende koers- en reflectiegroepen.
Inhoudsblokken

De pilot is een mooie manier om de leden van de koersgroepen beter te leren kennen en om meer te weten te komen over een bepaald project of bepaalde activiteit. Heb je vooraf al vragen, mail deze naar Heleen van Manen. Tijdens de livesessies is er ook ruimte om vragen te stellen via de chat. Aanmelden voor de livesessies is niet nodig.

De sessies

De LinkedIn-livesessies zijn live te volgen via ons LinkedIn-kanaal. De directe links publiceren we binnenkort op deze site en op LinkedIn. Zet de data gelijk in je agenda. Mocht je niet live mee kunnen kijken, geen probleem. De sessies zijn ook op een later tijdstip terug te kijken.

 

Sessie 1: Toekomstverkenningen

Uit de reflectiegroep ‘Toekomst van de bibliotheek in het digitale domein’ interviewt Jacco van Uden (lector changemanagement en organisatieadviseur) Frank Bergsma (strategisch adviseur KB) over het nut van en gedoe rond toekomstverkenningen.

Kijk de sessie Toekomstverkenningen terug.

Sessie 2: Toekomstbestendigheid IDO's

Uit de koersgroep ‘Participatie in de informatiesamenleving’ spreken Mark Deckers (Rijnbrink) en Klaas Gommers (VOB) elkaar over de IDO’s. Hoe zorgen we dat de IDO’s toekomstbestendig blijven? Waar liggen kansen en wat zijn risico’s?

Kijk de sessie Toekomstbestendigheid IDO's terug.
 

Sessie 3: Brancheopleiding

Brancheopleiding

Uit de koersgroep ‘Medewerkers en vrijwilligers’ gaan Gert Staal (Bibliotheek Lek & IJssel) en Gerard Meijer (SPN) in gesprek over de brancheopleiding. Waar staan we, waar gaan we naartoe? Het liefst beantwoorden ze vragen van collega’s, dus stuur ze in, die vragen!

Kijk de sessie Brancheopleiding terug.

Tips en ideeën welkom

Zoals aangegeven betreft het een pilot. Met deze sessies willen we vooral ervaring opdoen met wat werkt, wat niet en wat beter kan. Na de zomer gaan we nog meer livesessies organiseren, zodat elke koersgroep een project kan bespreken en toelichten. Tips en/of ideeën zijn altijd welkom. Mail naar Heleen van Manen (netwerksecretaris) of Daniëlle van den Brink. De techniek is in handen van Levien den Boer.

Kijktip: interview met Astrid Kraal

In maart vond er ook een LinkedIn-livesessie plaats waarbij Jos Debeij zijn opvolgster Astrid Kraal (KB) interviewde. Leuk om terug te kijken! Kijk de sessie hier terug.