Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Pilot online cursussen verlengd tot eind 2022

Nieuwsbericht
Vergelijken
4 augustus 2021
De pilot Online cursussen wordt met een jaar verlengd. De online cursussen van Soofos en Goodhabitz blijven minimaal tot eind 2022 beschikbaar.
Inhoudsblokken

Blended learning in coronatijd

De pilot met online cursussen vindt plaats in het kader van Een leven lang ontwikkelen, een van de drie maatschappelijke thema's uit het Bibliotheekconvenant. Met dit cursusaanbod kunnen bibliotheken de dienstverlening voor de persoonlijke ontwikkeling van volwassenen vormgeven. Het gaat om blended learning, wat inhoudt dat de cursisten de lessen zowel online als offline (bijvoorbeeld in de bibliotheek) kunnen volgen. De SPN-themagroep Persoonlijke Ontwikkeling ondersteunt hierbij.

Diverse mensen

In het afgelopen coronajaar heeft deze blended learning-programmering nog niet voldoende vorm kunnen krijgen, omdat bibliotheken een poos gesloten zijn geweest. Daarom wordt dit aanbod met een jaar verlengd. Tijdens deze pilot onderzoeken we hoe bibliotheken de activiteiten voor blended learning (kunnen) vormgeven en hoe deelnemers deze evalueren.

Leven lang ontwikkelen

Leven lang ontwikkelen is een nationaal maatschappelijk thema. Door heel Nederland zijn hiervoor inspirerende initiatieven opgezet. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft het aanbod voor persoonlijke ontwikkeling bij de Bibliotheek opgenomen als een inspirerend voorbeeld.