Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Pilot Sociaal-juridische hulp; tussenevaluatie

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 juli 2022
In 3 bibliotheken loopt een pilot met gratis sociaal-juridische hulp. Zij onderzoeken hoe kwetsbare mensen geholpen of doorverwezen kunnen worden, om (juridische) problemen voor te zijn. Er zijn 3 rapportages en filmpjes verschenen over de 'tussenstand'. De spreekuren worden goed bezocht. Ook geeft de pilot een beeld van soorten gestelde vragen en specifieke doelgroepen. Eind dit jaar sluit de pilot en volgend jaar komt er een toolkit voor alle bibliotheken.
Inhoudsblokken
Sociaal Werk Nederland, logo

In 2021 startten de Bibliotheken Venray, Hengelo en Mar en Fean (Heereveen, Akkrum en Jubbega) de pilot sociaal-juridische hulp in de bibliotheek. Zij houden wekelijkse spreekuren, bemand door sociaal-juridische dienstverleners of getrainde vrijwilligers. Hier kunnen mensen terecht voor informatie, ondersteuning, gerichte adviezen in begrijpelijke taal over wetten en regels of warme doorverwijzing naar de juiste lokale partner.

Tussenstand

Sinds de start is flink gebruiktgemaakt van de spreekuren. Er zijn zo'n 800 à 900 vragen per bibliotheek gesteld. Vooral mensen met een niet-Nederlandse achtergrond maken gebruik van de spreekuren. Zij stellen met name vragen over sociale-verzekeringswetten en toeslagen.

Verhalen en cijfers

Onderstaande filmpjes, die gemaakt zijn voor lokale partners en gemeente, tonen feiten, cijfers en klantverhalen. Ook de infographic van Hengelo geeft een mooi overzicht van het soort vragen, klanten en doorverwijzingen.

Links

Communicatie

Tijdens het DiVOSA-congres op 30 juni gaven KB, SWN en Divosa een workshop over de dienstverlening in het sociaal en juridisch domein. Deze dienstverlening is nog lang niet overal toegankelijk, effectief en rechtvaardig ingericht. Zeker niet voor inwoners met multi-problematiek. Diverse pilots rond dit onderwerp werden gepresenteerd, waaronder de pilot Sociaal-juridische hulp om de hoek.

Initiatiefnota Huizen van het Recht

SP-kamerlid Michiel van Nispen heeft een initiatiefvoorstel gedaan om de sociaal-juridische dienstverlening te versterken. Hij stelt voor om Huizen van het Recht te ontwikkelen, waar mensen terechtkunnen en hiervoor middelen vrij te maken. Deze aandacht voor het thema is zeker welkom. Wel kan dit voorstel makkelijk voorbijgaan aan de goede initiatieven die er al zijn. Sociaal Werk Nederland en VOB hebben daarom een brief aan de Tweede Kamer gestuurd en pleiten ervoor om de inspanningen en gelden vooral te verbinden aan wat er al is.

Links

Beoogd resultaat

De gewenste outcome is dat burgers zonder drempels gebruikmaken van de sociaal-juridische hulp. En dat zij tevreden zijn over de dienstverlening. Vroegsignalering en gerichte doorverwijzing helpen om escalatie van juridische problemen te verminderen.  

Op langere termijn gaat het om herinvoering van sociaal-juridische hulp in gemeenten waar geen voorzieningen zijn, denk aan een sociaal-juridisch spreekuur in bibliotheken.

Vervolg

De pilot loopt tot eind 2022 en daarna volgt de eindrapportage. Op basis daarvan ontwikkelen we een toolkit, waarmee alle bibliotheken deze dienstverlening kunnen inbedden in hun activiteiten rond het programma Digitale inclusie, met name in hun IDO's.