Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Pilot Sociaal-juridische hulpvragen

Nieuwsbericht
4 juni 2021
De KB en Sociaal Werk Nederland (SWN) starten in 3 gemeenten een pilot om in bibliotheken integrale dienstverlening aan te bieden aan burgers met sociaal-juridische hulpvragen. Sociaal-juridische professionals gaan spreekuren houden in de bibliotheken. De pilot test de proefopzet in de praktijk.
Inhoudsblokken

Doel van het project is om deze dienstverlening laagdrempelig aan te bieden, om met name kwetsbare burgers structureel adequaat te helpen.

We willen deze dienstverlening aan de 'voorkant' van het rechtsbijstandstelsel zichtbaarder en zo toegankelijker maken.

Sociaal Werk Nederland - logo

Ook streven we ernaar sociaal-juridische problemen van burgers zo vroeg mogelijk te onderscheppen. Zo kunnen we voorkomen dat zij tussen wal en schip raken en/of te laat hulp inschakelen.

In Venray werkt de bibliotheek samen met Synthese en Bibliotheek Hengelo werkt samen met RechtIn Twente. In Mar en Fean komt een wekelijks inloopspreekuur waar mensen met hun vragen terechtkunnen.

Het project wordt gefinancierd met subsidie vanuit het programma Herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Het experiment loopt 2 jaar: van 2021 tot en met 2022. Onderzoeksbureau Regioplan brengt de effecten van het project in kaart. Beoogde uitkomsten zijn onder meer:

  • Alle burgers kennen het sociaal-juridische aanbod in hun gemeente en weten bij welke partij(en) ze kunnen aankloppen.
  • Burgers die sociaal-juridische dienstverlening nodig hebben, kunnen daar ook gebruik van maken zonder drempels te ervaren.
  • Burgers die gebruikmaken van de dienstverlening, voelen zich geholpen en zijn daar tevreden over.

Lees het volledige bericht over de pilot op de website van Sociaal Werk Nederland.