Informatie voor het bibliotheeknetwerk

PLEK 3, de Bibliotheek als derde leeromgeving

Nieuwsbericht
Vergelijken
16 maart 2021
De bibliotheek positioneren als rijke derde leeromgeving voor kinderen en jongeren werkt! Dat laat de pilot PLEK 3, de Bibliotheek als derde leeromgeving zien. De eerste leeromgeving is thuis, de tweede is school.
Inhoudsblokken
Afbeelding
Plek 3 afbeelding

Tekening: Elco van Staveren, Denkschets.nl

Gelijke kansen voor iedereen

PLEK 3 in de bibliotheek gericht op ontwikkeling van taal, digitale geletterdheid en talent levert een belangrijke bijdrage aan gelijke kansen voor iedereen, in het bijzonder voor kinderen en jongeren die iets extra’s nodig hebben. Daarnaast geeft PLEK 3 een betekenisvolle invulling aan de maatschappelijke rol van de bibliotheek. Dit en meer blijkt uit de resultaten, verzameld in Dossier PLEK 3.

Dossier PLEK 3

Dossier PLEK 3 biedt onder meer de opbrengsten van de pilot, zoals de resultaten, activiteiten en monitoring van PLEK 3 in IJsselstein en Venlo. Daarnaast biedt dit dossier inzicht in wat experts op het gebied van kansengelijkheid versus sociaal culturele achtergrond van kinderen en jongeren, ouderbetrokkenheid en aanvullend onderwijs ons adviseren. Marketing en communicatie biedt adviezen omtrent communicatie met ouders en laat zien hoe de pilotbibliotheken de werving en communicatie ter hand namen. Regioplan presenteert de resultaten van de monitoring in de vorm van een nul- en een-meting en omschrijft een aantal kansen en uitdagingen zoals sluit aan bij wat er speelt in de gemeente, zorg voor een toegevoegde waarde, pak de kansen die corona biedt en onderhoud contact met de leerkracht en ouders.

Naar Dossier PLEK 3, de Bibliotheek als derde leeromgeving