Informatie voor het bibliotheeknetwerk

PLEK3 Venlo valt in de prijzen

Nieuwsbericht
Vergelijken
16 november 2021
Jaarlijks reikt het KNVI Victorine van Schaickfonds prijzen uit voor de beste publicaties, initiatieven en scripties op het gebied van het bibliotheek- en informatieterrein. Dit jaar gaat de initiatiefprijs van € 2.000 naar het team van PLEK3 van Bibliotheek Venlo. De scriptieprijs van € 1.500 gaat naar Laurie Bastemeijer voor haar scriptie over het effect van luisterboeken en karaoke in het vmbo-onderwijs. De prijs voor de beste publicatie op het vakgebied wordt dit jaar niet uitgereikt.
Inhoudsblokken

PLEK3 van Bibliotheek Venlo

De jury is onder de indruk van de wijze waarop Bibliotheek Venlo met PLEK 3 de maatschappelijke rol van de openbare bibliotheek neerzet. De droom van Bibliotheek Venlo dat alle kinderen van 0 tot 18 jaar, en in het bijzonder kwetsbare groepen, in Venlo toegang hebben tot rijke informatie is een inspirerend voorbeeld voor de bibliotheekbranche. De relatie met het onderwijs als onderdeel van de Gelijke Kansen-agenda van het ministerie van OCW verankert het initiatief stevig in het educatieve veld.

kinderen op plek 3

Het initiatief laat zien hoe je met de aanpak van verschillende vaardigheden ook op langere termijn achterstanden op jonge leeftijd kunt voorkomen en de kansenongelijkheid onder kinderen tegen kunt gaan.

De jury hoopt dat PLEK3 door de toekenning van deze prijs bekender wordt en in meer bibliotheekvestigingen wordt toegepast.

Onderzoek naar effect van luisterboeken en karaoke in onderwijs

De scriptieprijs van € 1.500 gaat naar Laurie Bastemeijer, voor haar scriptie: Required Listening: The effects of using audio- and karaoke books in fiction education at Dutch vmbo schools (opleiding Book and Digital Media Studies, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden).

In deze scriptie vergelijkt Laurie de effecten van luisteren naar luisterboeken en lezen van papier, specifiek binnen de context van het fictieonderwijs op het vmbo. Uit onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid en leesmotivatie bij vmbo-leerlingen vaak lager zijn dan gemiddeld. De jury is daarom van mening dat de scriptie maatschappelijk zeer relevant is.

laurie bastemeijer

De studie heeft daarnaast ook wetenschappelijke relevantie. Het is belangrijk om te weten of audioboeken leerlingen kunnen stimuleren en ondersteunen, maar ook goed om de valkuilen van audiolezen te leren kennen.

Prijsuitreiking

De prijzen worden aan de winnaars overhandigd tijdens het KNVI-event The ultimate KNVI Get Connected! op 23 november a.s. te Utrecht.

Over het Victorine van Schaickfonds

Het Victorine van Schaickfonds kent sinds 1978 prijzen toe aan publicaties en vernieuwing in het informatievak. Naast artikelen, scripties of dissertaties worden presentaties, websites of andere initiatieven die betrekking hebben op het bibliotheek- en informatievak gehonoreerd.

De nominaties en inzendingen worden beoordeeld door het bestuur van het Victorine van Schaickfonds | KNVI. De KB is partner van het KNVI.