Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Politieke partijen zien grote rol voor bibliotheken in digitaal vaardig maken Nederland

Nieuwsbericht
Vergelijken
1 maart 2021
'We moeten ervoor zorgen dat bibliotheken cursussen digitale vaardigheden kunnen blijven geven’, aldus Habtamu de Hoop (PvdA). En: ‘Het lijkt me logisch dat we bibliotheken gaan inzetten om sterker uit de crisis te komen’, aldus Zohair El Yassini (VVD). Als het aan aspirant-Kamerleden ligt, krijgen bibliotheken de komende beleidsperiode alle steun om de digitale geletterdheid van Nederlanders te blijven vergroten.
Inhoudsblokken

Dat bleek tijdens ‘Klik & Tik met de politiek’, een speciale bibliotheekles digitale vaardigheden waaraan negen kandidaat-Kamerleden deelnamen. De les werd verzorgd door (digi)Taalhuiscoördinator Monique Kromhout van de Bibliotheek Katwijk.

Tijdens de les leerde een vaste groep digitale vaardigheidscursisten van de bibliotheek Katwijk werken met het Kieskompas.

 

Foto: Marcel Krijgsman

Monique geeft les klik en tik

Om kandidaat-Kamerleden een inkijkje te geven in een dergelijke bibliotheekles, namen ditmaal ook Lucille Werner (CDA), Zohair El Yassini (VVD), Nicole Temmink (SP), Marieke Koekkoek (Volt), Wouter van den Berg (SGP), April Ranshuijsen (GroenLinks), Salima Belhaj (D66), Leonie Gerritsen (PvdD) en Habtamu de Hoop (PvdA) deel.

Standpunten

Aan de hand van een aantal stellingen over de bibliotheek konden de politici hun standpunten uiteenzetten. Die liepen niet erg ver uiteen: iedereen zag het belang van een bibliotheek in de buurt. Ook waren alle kandidaat-Kamerleden het erover eens dat de overheid duidelijker en eenvoudiger moest communiceren. Of de coronacrisis de kloof tussen digitaal vaardigen en minder digitaal vaardigen had vergroot - daar werd wél verschillend over gedacht. Waar de een meende dat dat het geval is, merkte de ander juist een positieve ontwikkeling: 'Veel mensen voor wie digitaal werken een drempel was, hebben wel dat stapje gezet. Mooi en leuk om te zien', aldus Wouter van den Berg.

Kijk hieronder de les terug:

4 miljoen laag digitaal vaardigen

De KB en Stichting Lezen en Schrijven organiseerden de online les vandaag om aandacht te vragen voor het belang van cursussen en ondersteuning voor laag digitaal vaardigen. Nederland telt ongeveer 4 miljoen laag digitaal vaardigen; een groep mensen die moeite heeft om mee te komen in de steeds sneller digitaliserende samenleving. De ondersteuning die bibliotheken met cursussen en (digi)Taalhuizen bieden moet gewaarborgd blijven, zo vond ook CDA-kandidaat-Kamerlid Lucille Werner: ‘Dat getal van 4 miljoen is enorm. We moeten ook niet vergeten dat schaamte hierbij een groot probleem vormt. We zullen een enorme bijdrage moeten leveren om hen actief bij het oplossen hiervan te betrekken.’

Bekijk ook onze infographic laag (digi)taalvaardigheid Nederland (pdf).

Grote zorgen

Bibliotheken zetten stevig in op de verbetering van de basisvaardigheden van mensen. In 94% van de bibliotheken is daarom een (digi)Taalhuis gevestigd, waar jaarlijks ongeveer 60.000 mensen cursussen volgen om hun basisvaardigheden te vergroten. Dienstverlening als deze staat echter onder druk. Om ervoor te zorgen dat taal- en digivaardigheidcursussen van bibliotheken in de toekomst voor iedereen toegankelijk blijven, pleiten de KB en Stichting Lezen en Schrijven er aan de vooravond van de nieuwe kabinetsperiode voor, dat deze diensten in elke gemeente worden geborgd. Want zonder lokale bibliotheken en hun (digi)Taalhuizen wordt de kloof tussen mensen die wél over voldoende basisvaardigheden beschikken om in de samenleving te kunnen meedoen en de mensen die dat niet doen steeds groter.