Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Proeftuinen digitaal burgerschap voortvarend aan de slag

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 december 2021
Sinds september zijn de bblthk, Bibliotheek AanZet, Huis73, dbieb en de Bibliotheken Midden-Groningen druk bezig met het opzetten van hun eigen proeftuinen op het gebied van digitaal burgerschap. Ondanks de coronabeperkingen doen zij hard hun best stappen te zetten, onder meer op het gebied van dataverzameling, de strijd tegen desinformatie en de digitale vaardigheden van nieuwkomers.
Inhoudsblokken

Talent Valley – Bibliotheek AanZet (Dordrecht e.o.)

Talent Valley is een experiment waarbij jongeren tussen de 15 en 27 jaar een informele leerplek krijgen om hun talenten, hun soft skills en hun 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. AanZet werkt daarvoor met talentbuddies: jongeren die zelf al een stap verder zijn in hun ontwikkelproces en dus in staat zijn anderen te helpen met hun vragen. Inmiddels doen zeventien jongeren mee, waarvan twaalf talentcoaches en vijf coachees. Je kunt hen leren kennen via de daartoe ingerichte website en Instagrampagina. Zij hebben inmiddels meerdere cocreatiesessies georganiseerd.

Talent Valley

Monitor van de Stad – de bblthk (Wageningen)

De proeftuin van de bblthk heet de Monitor van de Stad en heeft een citizen science-benadering. Inwoners van Wageningen verzamelen data over een voor hun relevant onderwerp en verwerken die data samen. In de publieksruimte van de bibliotheek worden hun resultaten visueel gemaakt op een groot scherm, zichtbaar voor iedereen. Sinds de start hebben mooie ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo zijn nieuwe partners aangehaakt, Thuis Wageningen en Wageningen Doet. Ook blijkt via de Wageningse universiteit, tevens samenwerkingspartner, een tool beschikbaar voor de visualisatie van de data.

Verse Algoritmes – Huis73 ('s-Hertogenbosch e.o.)

Verse Algoritmes zijn algoritmes die fris en origineel zijn en niet, zoals we vandaag de dag vaak zien, gestuurd worden door grote techbedrijven. Deze frisse algoritmes staan centraal in de proeftuin van Huis73, dat de vorm krijgt van een digitaal atelier voor volwassen en een projectweek op een middelbare school. Inmiddels zijn meerdere kennissessies georganiseerd, onder andere met mediakunstenaar Roos Groothuizen, die strijdt voor digitale mensenrechten, en in de vorm van een debatavond genaamd Een toekomst zonder datahonger.

Jonge Nieuwkomers – dbieb (Leeuwarden)

dbieb werkt aan een proeftuin voor jonge nieuwkomers tussen 16 en 27 jaar. In deze proeftuin staat niet het product maar de methode centraal: hoe ga je om met andere culturele bubbels als het gaat over digitaal burgerschap? Hoe zet je een gelijkwaardige samenwerking op? Dit doet dbieb onder andere door ‘gevorderde’ leden van de doelgroep in te zetten als projectmedewerker, en deze dezelfde beloning als de vaste medewerkers. Inmiddels zijn enkele persona’s uitgewerkt, die vooral ondersteuning behoeven op het gebied van desinformatie en e-burgerschap.

Digital World Citizen – Bibliotheken Midden-Groningen

De proeftuin van de Bibliotheken Midden-Groningen richt zich op jongeren in het voortgezet onderwijs. Met de ontwikkeling van verschillende samenhangende projecten onder de noemer Digital World Citizen en een doorgaande leerlijn onderzoekt deze proeftuin de manier waarop de openbare bibliotheek optimaal met lokale scholen kan samenwerken. De proeftuin gaat uit van het principe dat je vooral leert door te doen: door te oefenen, te ervaren, elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Deze proeftuin loopt wat vertraging op omdat de maatregelen rondom het coronavirus het bezoeken van scholen bemoeilijken. Daarom worden alternatieve projecten overwogen.

Over de programmalijn digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. De programmalijn digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden. Tot eind maart 2022 wordt de programmalijn ingericht, onder meer door een netwerk rond dit thema te bouwen, onderzoek in gang te zetten en bibliotheken te ondersteunen bij hun ontwikkeling op dit gebied.