Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Rapport over brancheopleiding bibliotheekprofessionals

Nieuwsbericht
Vergelijken
14 januari 2021
Sinds het wegvallen van de klassieke bibliotheekopleiding groeit de noodzaak om bibliotheekprofessionals op een nieuwe manier klaar te stomen voor hun rollen en taken - zeker nu de moderne bibliotheek om een steeds breder palet aan competenties vraagt. Deze week verscheen daarom de notitie 'Domeinbeschrijvingen voor het opleiden van bibliotheekprofessionals. Aanzet tot een toekomstbestendige brancheopleiding': een document waarin de werkterreinen, doelgroepen, rollen en benodigde competenties van bibliotheekprofessionals inzichtelijk worden gemaakt.
Inhoudsblokken

Toekomstbestendige brancheopleiding

Om een eerste stap te zetten richting een toekomstbestendige brancheopleiding, worden in dit rapport domeinbeschrijvingen geformuleerd. Het gaat hierbij om de domeinen van de maatschappelijk-educatieve bibliothecaris en de informatie-dienstverlenende bibliothecaris. Voor het domein van de community librarian liet Cubiss al in 2016 een beroepsopleidingsprofiel ontwikkelen. Het document is opgesteld door Stichting BibliotheekWerk, de KB, Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).

Bibliotheek Utrecht

Context

Het rapport past binnen een bredere behoefte aan een branche-erkende opleiding, die bibliotheekprofessionals klaarstoomt voor en ondersteunt in het uitoefenen van hun vak. Dat vak is met de transitie naar de brede maatschappelijke bibliotheek alleen maar veelzijdiger geworden. Niet voor niets wordt goed gekwalificeerd personeel als belangrijke voorwaarde genoemd in het Bibliotheekconvenant 2020-2023 en de bijbehorende Netwerkagenda, waarin wordt afgesproken dat acties worden ondernomen om de inzetbaarheid van zittend personeel te vergroten, nieuw personeel met de juiste kwalificaties en competenties te vinden en vast te houden en de vervanging van de huidige en verwachte uitstroom van personeel in goede banen te leiden.

Vervolg

Na het opleveren van deze generieke domeinbeschrijvingen staat het ontwikkelen van opleidingsprofielen en leerpaden op de agenda. Hiervoor gaat de branche aan de slag met het beschrijven van leerresultaten en het inventariseren van de opleidingsactiviteiten die nodig zijn en nog ontwikkeld moeten worden. De verschillende leerpaden kunnen bestaan uit losse modules die leiden tot branche-erkende certificaten, en uiteindelijk tot een branche-erkend diploma.