Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Rapport Veilig online 2020

Nieuwsbericht
14 oktober 2020
Het ministerie van EZK liet Motivaction een onderzoek uitvoeren naar de beleving van de digitale veiligheid in Nederland. In 2019 stelde de nationaal coördinator Terrorismebestrijding dat Nederland kwetsbaar is voor digitale aanvallen, doordat ze achterblijft in haar weerbaarheid. Dit geldt voor bedrijven, burgers en overheidsinstellingen. Tegelijkertijd is digitalisering een van de prioriteiten van EZK.
Inhoudsblokken

Met het onderzoek wil EZK achterhalen hoe Nederlanders hun digitale veiligheid inrichten en welke belemmeringen zij hierbij ervaren. Het doel van dit onderzoek is het monitoren van de cyber awareness en cyberskills van Nederlanders door de jaren heen.

Verder heeft dit onderzoek tot doel om inzichten te vergaren van kennis, houding en gedrag van Nederlanders rond online veiligheid en inzichten bieden voor beleidsvorming.

Omslag van het rapport Veilig online 2020

Hoofdpunten van het onderzoek

Voortzetting van de stabiele trend uit 2018 en 2019: de mate waarin Nederlanders ‘veilig online’ zijn, is op hoofdlijnen onveranderd in vergelijking met de voorgaande jaren.

De belangrijkste Veilig Online trends:

 • Nederlanders geven hun eigen online gedrag een voldoende
  . De meesten (87%) geven zichzelf een (goede) voldoende. 32% geeft zichzelf zelfs een 8 of hoger.
  . Het gemiddelde cijfer is gelijk aan vorig jaar (7,0). (p43)
 • Nederlanders vinden dat zij goed op de hoogte zijn van online veiligheid
  . Twee derde (65%) van de Nederlanders schat de eigen kennis over online veiligheid als redelijk tot (zeer) goed
  . Inschatting van de eigen kennis over online veiligheid als goed of slecht inschatten is gelijk aan vorig jaar (p18).
 • Nederlanders schatten de kans dat ze schade ondervinden van online risico’s laag in
  . Voor de meeste online gevaren schat één op de tien Nederlanders de kans (zeer) groot in dat zij er persoonlijk schade van zullenondervinden (p23)
 • Nederlanders maken zich beperkt zorgen om hun online veiligheid
  . Van de Nederlanders maakt 50% zich (zeer) weinig zorgen, maakt 40% zich enige zorgen en maakt 9% zich (zeer) veel zorgen
  . De mate dat Nederlanders zich zorgen maken om hun online veiligheid in de privésituatie is in de afgelopen drie jaar stabiel gebleven (p29)

Download het rapport Veilig online 2020.