Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Rapportage Digitale inclusie 2020 verschenen

Nieuwsbericht
1 maart 2021
Deze rapportage geeft een terugblik op het programma Digitale inclusie in 2020. In alle opzichten uiteraard een vreemd jaar. Corona heeft een behoorlijke impact gehad op het programma en de geplande resultaten. Desondanks is de programmaorganisatie trots op de resultaten die de bibliotheken ondanks corona hebben neergezet.
Inhoudsblokken

Alle deelnemende bibliotheken hebben zich gecommitteerd aan de volgende doelstellingen:

 • Het intensiveren van het cursusaanbod op het gebied van digitale vaardigheden
 • Het openen van Informatiepunten Digitale Overheid waar burgers terechtkunnen voor hulp en ondersteuning bij de digitale overheid.

Om dit te realiseren zijn diverse deelprojecten opgestart.

Animatietekening van omslag rapportage

Per deelproject geeft de rapportage de activiteiten, doelstellingen en resultaten weer.

De deelprojecten betreffen de volgende onderdelen:

 1. Realisatie intensivering aanbod digivaardigheidscursussen
 2. Realisatie Informatiepunten Digitale Overheid
       a   Deskundigheidsbevordering bibliotheekmedewerkers Informatiepunt Digitale Overheid
       b   Ondersteuning invoer en beheer van producten en diensten in database G!DS
       c   Algemene ondersteuning
 3. Marketing en communicatie
 4. Onderzoek en monitoring

SPN en de POI’s zijn in opdracht van de KB verantwoordelijk voor deel 2. Hiervoor is vanuit de totaalbegroting een bedrag beschikbaar gesteld aan SPN. De uitvoering van deze plannen is voor rekening van het projectbudget dat de KB beschikbaar stelt. Op al deze vlakken vindt er uiteraard nauw overleg plaats tussen de KB en SPN als vertegenwoordiger van de POI’s. De overige onderdelen worden door de KB uitgevoerd.

Download

Lees de volledige rapportage.