Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Rapportage Taalhuizen

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 juni 2022
Op 24 mei is het rapport Kwaliteit en toekomstbestendigheid Taalhuizen overhandigd aan Suzanne Hafidi van het ministerie van OCW. Dit onderzoek biedt een eerste inzicht in de sterkten en ontwikkelpunten van de taalhuizen bij de aanpak van laaggeletterdheid. Het werd uitgevoerd door CBCT.
Inhoudsblokken
cbct logo

Tijdens de bijeenkomst in Utrecht hebben de onderzoekers de uitkomsten toegelicht en zijn de taalhuizen én landelijke organisaties het gesprek aangegaan over mogelijke vervolgstappen.

Bevindingen algemeen

De taalhuizen zijn operationeel sterk en hebben op lokaal niveau al veel en goed werk verzet bij de aanpak van laaggeletterdheid. Dat komt vooral door gemotiveerde en gedreven medewerkers en vrijwilligers. Maar de samenwerking tussen de lokale partners (gemeente, bibliotheek, welzijnsorganisaties et cetera) moet beter verankerd worden. Ook is de financiële ruimte meestal te krap. Met het oog op de lange termijn moeten taalhuizen meer aandacht besteden aan organisatieontwikkeling en moeten zij het effect dat ze bereiken zichtbaarder maken.

Lees het volledige bericht en dowload het rapport of de samenvatting op de CBCT-site.