Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Resultaten monitors Digitale Geletterdheid po en vo 2021 bekend

Nieuwsbericht
Vergelijken
5 november 2021
De resultaten van de monitors Digitale Geletterdheid primair en voortgezet onderwijs 2021 zijn bekend. Met deze beide monitors wordt inzicht gekregen in de status van digitale geletterdheid in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Ze geven beide aan dat structurele aandacht voor digitale geletterdheid in het curriculum kan zorgen voor gelijke kansen.
Inhoudsblokken

Achterstandsleerlingen* raken achteropBeide monitors geven aan dat structurele aandacht voor digitale geletterdheid in het curriculum kan zorgen voor gelijke kansen. Leerkrachten geven de digitale geletterdheid van leerlingen op de basisschool gemiddeld een 6,0 en in het voortgezet onderwijs een 5,5 (op een schaal van 0 tot 10).

ECP monitors 2021

Daarentegen scoren scholen met 75% of meer achterstandsleerlingen in het primair onderwijs gemiddeld een 5,1 voor digitale geletterdheid. In het voortgezet onderwijs ligt de gemiddelde score bij deze kinderen nog lager: 4,1.

Ad hoc aandacht voor digitale geletterdheid

Tevens blijkt dat twee derde van de docenten in het primair onderwijs de noodzaak om leerlingen (verder) digitaal geletterd te maken (zeer) groot vindt. In het voortgezet onderwijs onderschrijft maar liefst 86% van de docenten deze urgentie. Ondanks het ontbreken van een verplichting om dat te doen besteden de meeste leraren nu al aandacht aan digitale geletterdheid.

Toch is de aandacht voor digitale geletterdheid in de lesprogramma’s nog heel ad hoc. Zo werkt nog geen kwart (24%) van de docenten in het primair onderwijs met bepaalde leerdoelen voor digitale geletterdheid. En de meerderheid (58%) maakt helemaal geen gebruik van een leerlijn of leerdoelen als het gaat om het digitaal geletterd maken van hun leerlingen. In het voortgezet onderwijs is dit respectievelijk 35% en 52%.

Behoefte aan externe ondersteuning

Docenten die digitale geletterdheid behandelen in de les, schenken de meeste aandacht aan het thema ‘zoeken en vinden van betrouwbare informatie op internet’. Dit geldt zowel voor het primair als voor het voortgezet onderwijs. Belangrijke onderwerpen als privacy, online veiligheid en programmeren krijgen weinig aandacht. Dit kan onder meer komen doordat de helft van de docenten zich onvoldoende bekwaam voelt als het gaat om digitale geletterdheid. In het primair onderwijs heeft meer dan de helft (56%) van de leerkrachten dan ook behoefte aan externe ondersteuning bij het (verder) digitaal geletterd maken van hun leerlingen. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor 49% van de docenten.

Lees hier de rapportage van de monitor Digitale Geletterdheid in het po 2020-2021 en de bijbehorende infographic.

Lees hier de rapportage van de monitor Digitale Geletterdheid in het vo 2021 en de bijbehorende infographic.

 

De monitors Digitale Geletterdheid in het primair en voortgezet onderwijs zijn op initiatief van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met Kennisnet, de KB nationale bibliotheek, Openbaar Onderwijs Groningen, SLO, Netwerk Mediawijsheid uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies en mede mogelijk gemaakt door het ING Nederland fonds. 

* Een achterstandsleerling is een kind van ouders die een laag opleidingsniveau hebben. Deze definitie is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.