Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Sessie samenwerking tussen IDO in de bibliotheek en gemeenten

Nieuwsbericht
3 november 2020
VNG Realisatie en de KB organiseren een online sessie op 26 november a.s. over de samenwerking tussen het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek en de gemeenten. De sessie is voor gemeenten en contactpersonen Basisvaardigheden bij bibliotheken en POI's.
Inhoudsblokken

In deze sessie lichten we toe hoe we, door de samenwerking tussen het IDO in bibliotheken en gemeenten te versterken, kwetsbare burgers beter kunnen helpen. Maaike Toonen licht het programma toe. Daarna gaan bibliotheek, welzijn én gemeente Breda dieper in op hoe zij hun samenwerking hebben vormgegeven. Tot slot gaan we graag met jullie in gesprek over hoe we lokaal de samenwerking verder kunnen versterken.VNG-realisatie organiseert de sessie en heeft gemeenten hiervoor specifiek uitgenodigd. Je hoeft hier geen actie meer op te ondernemen.

VNG Realisatie - logo

Voor bibliotheken is het zinvol om aan te haken omdat je tijdens de sessie contact kunt leggen met gemeenteambtenaren die misschien nog minder bekend zijn met het IDO. Daarnaast biedt de rest van het programma (van het brede congres) inzicht in wat verschillende gemeenten nog meer doen op het gebied van digitale inclusie.

Registratie en aanmelding

De sessie maakt onderdeel uit van het grotere congres ‘Inclusieve dienstverlening’ van VNG-realisatie waarvoor je uiteraard ook van harte bent uitgenodigd. Klik voor meer informatie en aanmelding voor het congres. Dit duurt van 9.15 tot 12.00 uur. Je kunt dan kiezen of je alleen de genoemde sessie (van 9.15 tot 10.30 uur) bijwoont of ook de overige sessies.    

Achtergrond

In 2019 is de KB met de Manifestgroep en het ministerie van BZK het programma Digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers gestart. Hierin helpen bibliotheken mensen om digivaardiger te worden. En zij ondersteunen hen bij vragen over de (digitale) overheid, bijvoorbeeld over boetes, AOW, uitkeringen, belasting en toeslagen, en de DigiD. Momenteel wordt het project uitgerold bij nagenoeg alle bibliotheken.