Informatie voor het bibliotheeknetwerk

SIDN-fonds financiert ontwikkeling routekaart tegen desinformatie

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 februari 2022
Desinformatie is een groot en groeiend probleem. Er zijn al veel instrumenten ontwikkeld om de weerbaarheid tegen desinformatie te vergroten, maar die worden nog niet optimaal ingezet. In het project RETINA slaan de KB, Probiblio, Rijnbrink en Beeld en Geluid de handen ineen om een routekaart te ontwikkelen waarin het aanbod overzichtelijk in kaart wordt gebracht. Voor dit project zoeken we tien bibliotheken die willen meewerken aan deze ontwikkeling.
Inhoudsblokken
Lezende vrouw

Toegang tot tools vergroten

Er wordt van alles gedaan om de weerbaarheid van burgers tegen desinformatie te vergroten, van factcheckers tot serious games, en er komen steeds nieuwe instrumenten bij. Intermediairs blijken echter moeite te hebben uit dat grote aanbod de juiste tools te selecteren voor hun doelgroep. Ook wordt de urgentie om aan de slag te gaan met tools tegen desinformatie nog lang niet altijd gevoeld, laat staan omgezet naar actie.

Digitale routekaart

In het door het SIDN-fonds gesteunde project RETINA brengen de KB, Probiblio, Rijnbrink en Beeld en Geluid instrumenten voor de bestrijding van desinformatie bijeen in een online routekaart. Het doel is professionals te ondersteunen bij het ontwikkelen van een betekenisvol aanbod voor diverse doelgroepen. 

Voor bibliotheekprofessionals

RETINA richt zich primair op professionals binnen de openbarebibliotheeksector: programmamakers, jeugdspecialisten, adviseurs en mediacoaches die zich bezighouden met digitale geletterdheid, mediawijsheid en een leven lang leren. Samen met deze professionals wordt de routekaart ontwikkeld. De instrumenten bínnen deze routekaart zijn interventies die gericht zijn op de doelgroep ‘zelfredzame volwassenen’: volwassenen die, ongeacht leeftijd, achtergrond of opleidingsniveau, negatieve gevolgen kunnen ondervinden van desinformatie. Deze groep blijft momenteel onderbelicht in activiteiten van bibliotheken.

Kerngroep van bibliotheken

Bij aanvang van het project worden tien bibliotheken geworven die nauw betrokken zullen zijn bij de ontwikkeling van de routekaart, onder meer via co-designsessies. Van hieruit wordt gewerkt aan het opbouwen van een open, actieve lerende community van professionals, zowel uit het bibliotheekveld als daarbuiten.

Open source

Bij de ontwikkeling van het open source software-platform voor de routekaart en de selectie van interventies wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid om deze in een later stadium ook aan te bieden aan andere doelgroepen buiten het bibliotheekdomein, zoals museumprofessionals, journalisten en anderen die hun achterban ‘nieuwswijzer’ willen maken. 

Netwerken

RETINA streeft naar samenwerking met partners uit landelijke netwerken, zoals het Netwerk Mediawijsheid, PublicSpaces, de Alliantie Digitale Samenleving en het Netwerk Digitaal Erfgoed. Daarnaast wordt de Routekaart verbonden aan het internationale project Innovative MethodS for Media & Information Literacy Education involving Schools and LibrarieS (SMILES) waarin bibliotheken en leraren samenwerken bij de ontwikkeling van fake news-workshops.  

SIDN-fonds