Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Start Gegevenslevering Wsob via Bibliotheekmonitor

Nieuwsbericht
Vergelijken
2 februari 2022
Het meest omvangrijke onderzoek naar openbare bibliotheken is gestart via de Bibliotheekmonitor: de Gegevenslevering Wsob. Met de resultaten wordt de staat van het bibliotheekstelsel in kaart gebracht. Later dit jaar starten ook de onderzoeken naar de bibliotheek en basisvaardigheden en de samenwerking met de Belastingdienst, het primair en het voortgezet onderwijs en voorschoolse educatie.
Inhoudsblokken
Bibliotheek Bolsward

Gegevenslevering Wsob

Vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn alle openbare bibliotheken, POI’s en de KB verplicht jaarlijks gegevens over de status van de bibliotheeksector aan te leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De KB verzamelt en analyseert deze gegevens en presenteert ze in de vorm van een dossier, dashboard en infographics. Hiermee biedt de KB inzicht in de status van het openbarebibliotheekstelsel.

Vier vragenlijsten

Het onderzoek voor bibliotheken is opgesplitst in vier vragenlijsten, zodat ieder deel kan worden ingevuld door de persoon met de juiste expertise:

  • Bezit: leden, collectie en uitleningen
  • Kernfuncties: activiteiten, faciliteiten en gebouw
  • Personeel: vast personeel en vrijwilligers
  • Financieel: kosten, baten en bezuinigingen

De vragenlijsten over de eerste drie onderwerpen zijn deze week verzonden naar de contactpersonen van de bibliotheken. De financiële vragenlijst zal halverwege maart worden uitgestuurd. Ook het onderzoek voor POI’s zal in die periode van start gaan.

Landelijk, provinciaal en lokaal inzicht

Met het invullen van deze vragenlijsten dragen bibliotheken bij aan het landelijk inzicht in de belangrijke rol die zij spelen in de maatschappij. Ook lokale bibliotheken profiteren hiervan: per onderzoek ontvangen zij een individuele infographic, waarin de dienstverlening ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Voor meer inzicht in de resultaten kunnen zij ook de dashboards op Bibliotheekinzicht raadplegen. Deze bieden de mogelijkheid lokale resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en de scores van bibliotheken van vergelijkbare grootte. De deelnemende bibliotheken ontvangen bericht wanneer de landelijke rapportages, infographics en dashboards van deze onderzoeken beschikbaar zijn.

Geen uitnodiging ontvangen?

De uitnodigingen voor deelname aan deze onderzoeken zijn verstuurd naar de contactpersonen van de bibliotheken. Heb je geen uitnodiging ontvangen, terwijl je die wel had verwacht? Mail naar bibliotheekmonitor@kb.nl en geef aan om welke vragenlijst het gaat. Je ontvangt dan alsnog een uitnodiging.

Planning onderzoeken in 2022

Jaarlijks worden via de Bibliotheekmonitor zes terugkerende metingen uitgevoerd. Om de expertise binnen bibliotheken optimaal te benutten en de enquêtedruk te verminderen, worden hiervoor verschillende contactpersonen benaderd. In 2021 worden de volgende vragenlijsten uitgezet.

Afbeelding
Planning Bibliotheekmonitor 2022

Webinar

Op dinsdag 15 februari om 15:00 uur wordt een informatiesessie gegeven over de vragenlijsten van de Gegevenslevering Wsob. Tijdens deze sessie kun je vragen stellen over het invullen van de vragenlijsten. Aanmelden kan via deze link. Deze sessie is naderhand terug te kijken via deze pagina.