Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Structurele samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs, óók op digitale geletterdheid?

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 maart 2023
KB en SPN hebben onlangs de verschillende fasen gepresenteerd om bibliotheken verder te helpen om structureel samen te werken met het onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid.
Inhoudsblokken

 

Veel bibliotheken hebben al programmering op deze thematiek, voortkomend uit de bestaande samenwerking en/of een concrete vraag vanuit het onderwijs. Hieruit is af te leiden dat de bibliotheek niet alleen als betrouwbare partner wordt gezien, maar ook wordt ervaren als een logische partner voor het onderwijs. Dit mede dankzij het succes van de Bibliotheek op school, waarbij al veel expertise en ervaring zit op het gebied van samenwerken met het onderwijs.

 

In het schooljaar 2027/2028 zijn de nieuwe kerndoelen actief, voortkomend uit het masterplan basisvaardigheden. In drie fases, namelijk een onderzoeks- en ontwikkelfase, de test- en pilot fase en tot slot de implementatie- en borgingsfase, wordt toegewerkt naar een bibliotheeksector die het onderwijs kan ondersteunen vanaf 2026. Deze ambitie past enerzijds bij de behoefte vanuit de praktijk, anderzijds is dit een antwoord op de drie opgaves beschreven in de Netwerkagenda.

Op dit moment is de onderzoeks- en ontwikkelfase in volle gang. Hierbij valt te denken aan het verkennen van mogelijke kennispartners, onderzoeken van de verbinding en samenhang met andere programma's en ook eerste stappen zetten in de ontwikkeling van deskundigheidsbevordering, zoals een introductietraining. Lisa Bakker (SPN), Iris van der Heijden (KB) en Andrea Berkelder (KB) zijn te benaderen voor vragen rondom de voortgang. Meer berichtgeving volgt bij de overgang naar een nieuwe fase.