Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Subsidie IDO’s per 2023 naar gemeenten

Nieuwsbericht
Vergelijken
25 april 2022
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de herziening van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Met een nota van wijziging bij deze wet zijn de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) wettelijk verankerd. Gemeenten worden per 2023 verantwoordelijk gemaakt voor de instandhouding (en het breder uitzetten) van de Informatiepunten. Concreet betekent dit dat gemeenten de taak van de Koninklijke Bibliotheek overnemen als subsidieverstrekker van het IDO.
Inhoudsblokken
Medewerker en klant in het IDO Hengelo

Wettelijke borging bij gemeenten

De wettelijke borging is een belangrijke stap om de IDO’s in de toekomst als essentiële dienstverlening te behouden. De VOB en de KB vinden het echter jammer dat het ministerie nu al de keuze maakt om de subsidieverantwoordelijkheid per 2023 bij gemeenten neer te leggen, zonder dat er overeenstemming is over een specifieke regeling waarmee de IDO’s in de toekomst worden gefinancierd. De VOB en de KB zijn hierover gezamelijk in gesprek met de VNG, Manifestgroep en het ministerie. In de gesprekken hameren de VOB en KB op het belang van het borgen en versterken van de continuïteit en kwaliteit van de IDO’s.

Ga in gesprek

In de praktijk zien we dat veel gemeenten actief betrokken zijn en worden bij de IDO’s. De VOB roept bibliotheken op om met de nieuwe wethouders en gemeenteraadsleden in gesprek te gaan over het belang van de IDO’s in de bibliotheek. Voor vragen over deze wetswijziging en het verdere verloop van het traject kun je terecht bij Klaas Gommers van de VOB.

Zie de nota van wijziging bij de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
Bekijk dit bericht op de VOB-website.

Stand van zaken IDO's

Op dit moment (6 mei) zijn er 466 IDO’s in bibliotheken, verdeeld over 261 gemeenten. Van de in totaal 345 gemeenten zijn er dus nog 84 gemeenten zonder een IDO.