Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Subsidie voor MAKERLAB-project

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 januari 2021
Onlangs heeft Stichting Pica aan de KB een subsidie toegekend voor het project MAKERLAB. Op vier plaatsen in het land worden makerplaatsen ingericht waarin wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van programmering, uitrusting en inbedding in de lokale omgeving. Het project is een samenwerking van TU Delft, Hogeschool Rotterdam, FERS, Bibliotheek Hoeksche Waard, Bibliotheek Hengelo, Bibliotheek Rivierenland en Bibliotheek Zuidoost Fryslân.
Inhoudsblokken

Proeftuin voor vernieuwing

MAKERLAB is een proeftuin voor vernieuwing rondom makerplaatsen in bibliotheken. Binnen het tweejarig project wordt ontwerpend onderzoek gedaan naar de programmering en inrichting van makerplaatsen in hun specifieke lokale context, en worden nieuwe methodes ontwikkeld voor het monitoren van de impact van makerplaatsen. De ontwikkelde aanpak zal worden opgenomen in visietrajecten, zoals Leven Lang Ontwikkelen en Digitale geletterdheid, en landelijke (onderzoeks)instrumentaria die voor de hele sector beschikbaar zijn. Het project loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Samenwerking en netwerk

In dit project staat samenwerking centraal. De vier bibliotheken zullen fungeren als living lab: zij zulllen experimenteren met het ontwerp, de inrichting en de programmering van hun makerplaats. Binnen het project is monitoring van de impact een belangrijk element, evenals netwerkvorming en kennisdeling. Er wordt een peer group gevormd met voorlopers uit de sector, die fungeren als critical friends. De opgedane kennis wordt op verschillende momenten gedeeld met het bibliotheekveld en met experts uit andere sectoren, zodat iedereen van dit project profiteert.

Makerplaatsen

Een makerplaats is een publiekelijk toegankelijke creatieve doe-het-zelfruimte waar mensen kunnen samenkomen om te creëren, uit te vinden en te leren. Ze sluiten aan op de natuurlijke behoefte van mensen om te leren door te maken. In de context van een leven lang ontwikkelen zijn bibliotheken de aangewezen plek om levenslange nieuwsgierigheid te voeden.

Makersplaats