Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Subsidieaanvraag Donorregistratie

Nieuwsbericht
8 juli 2020
De subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant voor ondersteuning bij donorregistratie. Bibliotheken kunnen nu een subsidie van 1.000 euro aanvragen. Het gaat om activiteiten van 10 juli 2020 tot en met 31 juli 2021. Aanvragen kan tot 1 oktober 2020.
Inhoudsblokken

De Wet op de Orgaandonatie is ingegaan op 1 juli 2020. Vooraf heeft het ministerie van VWS de KB gevraagd of de bibliotheken een plek kunnen bieden waar burgers (fysiek) informatie kunnen krijgen over de Wet en ondersteuning bij donorregistratie. Het Algemeen Bestuurscollege van de KB heeft in haar vergadering van 29 juni 2020 de Beleidsregels vastgesteld die de subsidiëring van ondersteuning bij donorregistratie door bibliotheken mogelijk maken.

Donorregistratie-logo

De uitvoering van de regeling wordt gefinancierd met gelden die het ministerie van VWS hiervoor ter beschikking stelt. Het zwaartepunt van de voorlichtingsactiviteiten zal vermoedelijk tussen het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 liggen.
Bibliotheken gaan onder meer objectieve informatie geven over de donorregistratie. Te denken valt aan  documentatie aanbieden die VWS beschikbaar stelt, de registratie van burgers begeleiden en  informatiebijeenkomsten faciliteren over de donorregistratie.

Subsidie aanvragen

Bekijk de Beleidsregels subsidie donorregistratie in de Staatscourant.
Via dit aanvraagformulier kun je een subsidie van 1.000 euro (onkostenvergoeding) aanvragen voor de activiteiten die jouw bibliotheek uitvoert of gaat uitvoeren rond de nieuwe donorwet. Het gaat om activiteiten die plaatsvinden in de periode van 10 juli 2020 tot en met 31 juli 2021.
Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar subsidieloket@kb.nl vóór 1 oktober 2020.

Verplichting

Wanneer je nog niet meedoet aan het jaarlijkse onderzoek Basisvaardigheden via de Bibliotheekmonitor (voorheen Bibliotheekonderzoeksplatform BOP), vragen wij je om dit te doen. Via de monitor verantwoord je de besteding van de onkostenvergoeding. Hiermee kan de KB vervolgens deze bestedingen weer verantwoorden aan het ministerie van VWS.