Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Subsidieregeling Belastingdienst en Toeslagen

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 juni 2023
In juli komt de subsidieregeling 2023 beschikbaar voor bibliotheken en POI's. De aanvraagtermijn loopt vanaf dat moment tot 31 oktober 2023. De aanvraag gaat via een vereenvoudigd aanvraagformulier. De voorwaarden zijn gelijk aan die van de voorgaande subsidieregeling, die afliep per 31 december 2022.
Inhoudsblokken
Medewerker helpt man met belastingaangifte

De subsidieregeling Belastingdienst en Toeslagen wordt in juli gepubliceerd in de Staatcourant. De regeling geldt voor zowel bibliotheken als POI's. De voorwaarden voor subsidieverstrekking zijn ongewijzigd ten opzichte van de regeling van het vorige convenant

Activiteiten in 2023 komen (met terugwerkende kracht) in aanmerking voor de subsidie, dus ook als ze al eerder in het jaar zijn uitgevoerd.
De subsidie voor bibliotheken omvat 2 cent per inwoner. Het inwoneraantal is gebaseerd op de gegevens van het CBS per 1 januari 2022. 
POI's ontvangen een vast bedrag per provincie. 

De bibliotheek legt na afloop verantwoording af over de subsidie in een vragenlijst via de Bibliotheekmonitor. 

Aanvraag

Na publicatie in de Staatscourant kunnen bibliotheken en POI's hun aanvraag indienen via een beknopt invulformulier. Het aantal in te vullen gegevens is beperkt. 
Aanvragen kan tot 31 oktober 2023. 

Met beschikkingsbrief ontvangt de bibliotheek meteen de definitieve vaststelling. 

Volgende jaren

Tegelijkertijd werken Belastingdienst, Toeslagen, KB en VOB aan een nieuw convenant voor de periode 2024 tot en met 2027.