Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Tel mee met Taal: nieuwe aanvraagperiode subsidie

Nieuwsbericht
Vergelijken
25 november 2022
Van 1 januari tot en met 28 februari 2023 kun je weer subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Komend jaar is er ruim 5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor laaggeletterde werknemers en ouders.
Inhoudsblokken
Tel mee met Taal subsidie, ruim 5 miljoen euro beschikbaar

Met de Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 kunnen werkgevers, scholen, bibliotheken en andere organisaties de basisvaardigheden verbeteren van volwassenen en achterstanden voorkomen bij kinderen. Het gaat om taal, rekenen en digitale vaardigheden. 

  • In 2023 is er voor werkgevers 3,35 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen zij hun werknemers cursussen aanbieden op het gebied van basisvaardigheden.
  • Scholen, bibliotheken en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen om te investeren in laagtaalvaardigde ouders. Daar is in 2023 1,75 miljoen euro voor beschikbaar.

Bij beide subsidiestromen is maximaal 50.000 euro gereserveerd voor aanvragen vanuit Caribisch Nederland.

De subsidiestroom voor experimenten is vanaf 2023 niet meer beschikbaar. 

Klik voor meer informatie op de website van Tel mee met Taal.