Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Terugblik Expertmeeting Plek 3

Nieuwsbericht
Vergelijken
20 oktober 2020
Op 5 oktober 2020 organiseerde de KB, in samenwerking met Bibliotheek Lek & IJssel en Bibliotheek Venlo, de expertmeeting Plek 3 in de vorm van een webinar. De verschillende lezingen over De bibliotheek als derde leeromgeving zijn nu terug te zien.
Inhoudsblokken

Drie experts op het gebied van onderwijs en gelijke kansen gaven vanuit drie verschillende invalshoeken antwoord op de vraag: kan de bibliotheek vanuit haar maatschappelijke opdracht de derde rijke leeromgeving zijn en zo ja, wat is hiervoor dan nodig? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het succes van Plek 3?

Wie als een dubbeltje wordt geboren wordt nooit een kwartje

Prof.dr. Eddie Denessen, verbonden aan o.a. de Radboud Universiteit Nijmegen, gaat in op de oorzaken van kansenongelijkheid bij kinderen en jongeren. Hij laat zien dat uit onderzoek blijkt dat die ongelijkheid toeneemt, met name in het voortgezet onderwijs. Effecten van differentiatie en het denken in stereotypen spelen hierin een belangrijke rol. Denessen biedt ook handvatten: draag hoge verwachtingen uit, stimuleer een positief zelfbeeld bij leerlingen, vergroot de leertijd en compenseer de negatieve effecten van gezin, school en omgeving.

Naar het webinar Wie als een dubbeltje wordt geboren wordt nooit een kwartje

 

Afbeelding
infographic kansenongelijkheid onderwijs

Oost west thuis bestDr. Mariëtte Lusse, verbonden aan o.a. Hogeschool Rotterdam, biedt inzicht in het belang van een goede samenwerking met ouders, waarin de leerling centraal staat. Echt in contact zijn met àlle ouders, aandacht hebben voor wat goed gaat en teleurstellingen voorkomen zijn aspecten die in de samenwerking met ouders van belang zijn. Laat ouders zien waar hun kind mee bezig is en doe dat via het kind. Daarmee wordt ook het gesprek thuis tussen ouder en kind gevoed, essentieel voor een succesvolle schoolloopbaan.

Naar het webinar Oost west thuis best

Schoenmaker blijf bij je leest

Dr. Louise Elffers, verbonden aan o.a. de Universiteit van Amsterdam, gaat in op het groeiende aanbod van aanvullend onderwijs in allerlei vormen: de derde leeromgeving. Ook hier geldt: stel het kind centraal in een driehoek van thuis, school en leeromgeving van externe aanbieder, zoals de bibliotheek. Versterk elkaar door goede afstemming, afbakening van doelen en wie doet wat wanneer. Stel jezelf als bibliotheek de vraag: waar zijn wij van?  

Naar het webinar Schoenmaker blijf bij je leest

BiebtoBieb

De afzonderlijke sessies van dit webinar zijn ook beschikbaar via de BiebtoBieb-groep Pilot de Bibliotheek als 3e leeromgeving. Elco van Staveren (Denkschets.nl) verzorgde de verslaglegging in beeld en de illustratie in dit artikel.

Pilot De bibliotheek als derde leeromgeving

De pilot De bibliotheek als derde leeromgeving startte eind 2019 in het kader van de Gelijke kansen-agenda van het ministerie van OCW en positioneert de bibliotheek als rijke derde leeromgeving voor kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties. De eerste leeromgeving is thuis, de tweede is school en de bibliotheek is de derde plek: Plek 3.