Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Terugblik KB/OB-directeurenbijeenkomst

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 februari 2021
Op de KB/OB-directeurenbijeenkomst van 4 februari 2021 is de eerste conceptversie van de Netwerkagenda besproken. Vanuit de nieuwe bibliotheek in Utrecht gingen Lily Knibbeler (KB), Anton Kok (VOB) en Tineke van Ham (SPN) met elkaar in gesprek over samenwerking binnen het bibliotheeknetwerk en de maatschappelijke opgaven waarvoor we samen staan.
Inhoudsblokken

Plenaire sessie en deelsessies

Gespreksleider Ruben Maes bevroeg hen over de drie maatschappelijke opgaven uit de Netwerkagenda: het bevorderen van geletterdheid en leesplezier, de inzet op digitale inclusie en digitaal burgerschap en het opzetten van het nieuwe landelijke programma Leven Lang Ontwikkelen. De ruim honderd aanwezige directeuren wisselden tegelijkertijd veel informatie met elkaar uit via de chat. In de twee deelsessies die volgden op de live-uitzending werd in kleinere groepen verder gesproken over onderwerpen uit de Netwerkagenda.

KB/OB-directeurendag

Van concept naar eindversie

De teksten uit de conceptversie worden de komende tijd geredigeerd en deels omgezet in heldere visualisaties. Ook kijken de verschillende teams weer mee met de volgende versie. Het is de bedoeling er een beknopt, handzaam (digitaal) document van te maken, waarin per maatschappelijke opgave en stelseluitdaging in één oogopslag te zien is wat de doelen voor de komende jaren zijn. Volgens de huidige planning is de Netwerkagenda eind maart klaar.

Uitzending terugkijken

De plenaire live-uitzending is terug te kijken. Ook de relevante informatie die tijdens de plenaire sessie is gedeeld in de chat is terug te lezen, evenals de presentatie over de achtergrond van de Netwerkagenda. In deze presentatie werd verwezen naar een analyse van de verkiezingsprogramma’s; ook die is blijvend beschikbaar.

Digitaal burgerschap

Lees ook: Enthousiaste discussies over digitaal burgerschap tijdens KB/OB-directeurendag