Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Terugblik MeiMeetMaand

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 juli 2022
In de MeiMeetMaand van de Hartstichting openden 94 bibliotheekorganisaties in 128 vestigingen een bloeddrukmeetpunt. Dit zorgde voor veel aanloop. Sommige bibliotheken richtten bovendien collectietafels in over gezondheid of verbonden er programmering aan. De eerste resultaten zijn positief.
Inhoudsblokken
Zitje met 2 stoelen en banier Meet hier je bloeddruk

Onder begeleiding van een medewerker van de Hartstichting konden mensen in mei gratis hun bloeddruk komen meten. Het is belangrijk om je bloeddruk te kennen, om gezondheidsproblemen te voorkomen. Deze boodschap onderschrijven bibliotheken, die zich steeds meer positioneren op het thema gezondheid en (digitale) zorg.

Het aantal deelnemende bibliotheken is - ondanks de korte voorbereidingstijd - verdubbeld ten opzichte van de vorige keer, in 2019. Er werd zelfs een aanmeldstop ingesteld.

De belangrijkste punten uit de evaluatie zijn:

  • Er zijn ruim 12.750 metingen verricht bij de bibliotheken (de meeste bibliotheken hebben hun cijfers doorgegeven).
  • De meeste mensen kwamen toevallig met het meetpunt in aanraking. Het is dan ook een goede mogelijkheid gebleken om nieuwe mensen te bereiken.
  • 60-plussers waren ruim vertegenwoordigd. Dat deze, iets oudere, groep zich meer aangesproken voelde, gold niet alleen voor bibliotheken, maar voor alle bloeddrukmeetpunten.
  • Zowel Hartstichting als bibliotheken hebben veel aan promotie gedaan; bibliotheken hebben hiervoor de communicatietoolkit van de Hartstichting goed gebruikt.
  • Voor de MeiMeetMaand heeft de Hartstichting meerdere uitzendbureaus en vrijwilligers ingeschakeld. Door de algemeen bekende personeelstekorten konden op sommige dagen de meetpunten toch niet worden bemenst. De deelnemende bibliotheken waren over het algemeen wel zeer tevreden over de aanwezige begeleiders.
  • Bibliotheken vonden de communicatie vooraf helder en de logistiek rond de meetpakketten goed geregeld.
  • De actie sloot goed aan bij het thema Gezondheid en de programmering in bibliotheken.
  • Veel bibliotheken willen een volgende keer weer meedoen. Daarbij stellen zij een langere voorbereidingstijd en meer garantie rond de bemensing op prijs.

De Hartstichting werkt de evaluatie verder uit.
Eind 2022, begin 2023 volgt informatie over een eventueel vervolg op de samenwerking.

Ervaringen

Lees ook de ervaringsverhalen van DNK Assen en Bibliotheek Hoogeveen.
Verder is een artikel in de maak over de ervaringen van Bibliotheek Noordwijk (de link volgt).