Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Terugblik Ontwikkeling Telt! Festival

Nieuwsbericht
Vergelijken
4 november 2022
Het Ontwikkeling Telt! Festival bood op 22 september bijna 50 online deelsessies over een leven lang ontwikkelen en het verbeteren van basisvaardigheden. Op 13 oktober in Den Haag konden de deelnemers 40 deelsessies volgen rond 3 thema's: De veranderende arbeidsmarkt en samenleving, Iedereen doet mee, en Succesvol samenwerken. Vooral het samenwerken kreeg een flinke stimulans, dankzij interessante presentaties en workshops, veel nieuwe contacten en veelbelovende uitwisselingen. Bekijk het verslag van de sessies, waaronder 4 vanuit het programma Bibliotheek en basisvaardigheden.
Inhoudsblokken
Ontwikkeling Telt! Festival, logo

Het programma Bibliotheek en basisvaardigheden was vertegenwoordigd met deze 4 sessies:

22 september 2022

  • Samenwerken aan beter digitaal burgerschap onder jongeren: deze sessie over hoe de bibliotheek en partners als het onderwijs of welzijn effectief kunnen samenwerken om jongeren beter toe te rusten om hun digitale zaken te regelen. Het gaat om resultaten die zijn behaald in de pilot Jongeren bereiken via het IDO.
  • Gezondheidsvaardigheden en de bibliotheek: inspiratie­sessie over een bijzondere samenwerking tussen de bibliotheek en zorg om gezondheids­verschillen bij burgers effectief te verkleinen.

13 oktober 2022

  • 7 beproefde ingrediënten voor een succesvolle gezinsaanpak geletterdheid: 110 bibliotheken versterkten vanuit het project Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders hun gezinsaanpak. Het ITTA onderzocht de resultaten en inzichten en destilleerde 7 kern-ingrediënten voor een succesvolle gezinsaanpak.
  • Succesvol samenwerken binnen de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid: vanaf 2025 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van laaggeletterdheid, waaronder de gezinsaanpak. Door laagtaal­vaardige ouders een actieve rol te geven in de taal- en leesopvoeding van hun kinderen, doorbreken we de cyclus van laaggeletterdheid.

Bekijk het verslag van 22 september en het verslag van 13 oktober op de website van het Ontwikkeling Telt! Festival.