Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Terugkijken webinar Monitoring Digitale Inclusie

Nieuwsbericht
3 november 2020
In het webinar op 26 oktober deelden we de ontwikkelingen rondom de outputregistratietool, die dit jaar wordt gelanceerd. Hierin was ook aandacht voor de overige monitoring in het kader van Digitale inclusie. Bekijk het webinar met de informatie over het proces, de methodiek en techniek. Ook is de presentatie beschikbaar, met een overzicht van vragen en antwoorden.
Inhoudsblokken

Maaike Toonen, programmamanager Bibliotheek en basisvaardigheden, vertelt tijdens het webinar meer over de achtergrond van het programma en de behoefte aan monitoring.
Annemiek van de Burgt, adviseur Onderzoek en Kennisdeling, licht toe welke onderzoeksinstrumenten hiervoor ingezet worden en gaat specifiek in op de ontwikkeling van de outputregistratietool.

Voor wie

Dit webinar is interessant voor bibliotheken en POI’s die deelnemen aan het programma Digitale inclusie en het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).

Informatiepunt digitale overheid

Bekijken

  • Webinar via het YouTube-kanaal van de KB
  • Presentatie, inclusief het overzicht van vragen en antwoorden  

Digitale inclusie

Vanuit het programma Digitale inclusie helpen bibliotheken burgers dicht bij huis om met de digitale overheid om te gaan. Enerzijds door niet-digivaardige burgers te stimuleren deel te nemen aan digivaardigheidscursussen. Anderzijds door burgers ondersteuning te bieden via het IDO. Medio 2019 zijn de eerste 15 kopgroep-bibliotheken gestart. Eind dit jaar bieden circa 60 bibliotheken een IDO aan en in 2021 volgen de overige bibliotheken.