Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Tijdschriften in de online Bibliotheek-app per maart 2023 

Nieuwsbericht
Vergelijken
25 oktober 2022
Per maart 2023 komt het aanbod digitale tijdschriften in de online Bibliotheek-app. Digitale tijdschriften worden onderdeel van het aanbod van de online Bibliotheek. Door digitale tijdschriften kan een brede doelgroep kennismaken met digitaal lezen via de Bibliotheek.
Inhoudsblokken

Achtergrond 

Eind 2020 zijn we begonnen met de pilot TijdschriftenBieb. Zonder grootschalige marketing hebben we gezien dat de TijdschriftenBieb-app in 2021 ruim 50.000 keer is gedownload. Er zijn in dat jaar meer dan 900.000 tijdschriften geleend. Een gebruikersonderzoek in de zomer van 2021 toonde aan dat gebruikers zeer tevreden waren over dit digitale aanbod van de bibliotheek. Veel respondenten gaven aan dat ze door de TijdschriftenBieb-app vaker lazen en desgevraagd ook geïnteresseerd waren in het aanbod e-books en luisterboeken.

In de app

Daarom kiezen we ervoor om per maart 2023 de tijdschriften via de reguliere online Bibliotheek-app aan te bieden. Belangrijke overwegingen daarbij zijn dat de TijdschriftenBieb-app die we gebruiken voor de pilot technisch niet toekomstbestendig is en dat op deze manier de samenhang tussen digitale tijdschriften, e-books en luisterboeken het grootst is. Bovendien kunnen we in de huidige TijdschriftenBieb-app geen jeugdtijdschriften aanbieden en in de online Bibliotheek-app straks wel. Zo komen bijvoorbeeld als eerste de jeugdbladen Tina en ZoZitDat erbij.

Leenvoorwaarden

Met een compleet abonnement kan een bibliotheeklid één tijdschrift per één week lenen en lezen. De leentermijn is ook één week. De leenvoorwaarden zijn in samenspraak met uitgevers en bibliotheken bepaald. We hebben daarbij gezocht naar een zo goed mogelijke balans.

Verwachtingen

Met deze oplossing denken we een goede bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke netwerkopdracht om leesplezier te bevorderen en meer mensen te laten lezen. We verwachten dat dit aanbod de huidige online Bibliotheek-gebruikers ook aanspreekt of dat ze het op z’n minst een keer gaan proberen. Het aanbod tijdschriften kan inactieve gebruikers verleiden om terug te komen en kan nieuwe – andere – lezers aantrekken. We hopen dat dit effect doorwerkt naar het digitaal lezen van e-books en luisterboeken via de Bibliotheek.

 

Afbeelding
Covers van verschillende tijdschriften.