Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Toolkit extra vaardigheidstraining IDO

Nieuwsbericht
Vergelijken
24 december 2021
De toolkit is voor de IDO-kartrekkers bij bibliotheken die meer dan de 2 gesubsidieerde vaardigheidstrainingen willen organiseren. Bijvoorbeeld omdat de groep IDO-collega’s te groot is voor 2 trainingen. Of omdat je de training wilt herhalen voor nieuwe collega’s. Het uitgangspunt van de toolkit is dat kartrekkers een training hebben gevolgd en dus het deskundigheidstraject Digitale inclusie kennen.
Inhoudsblokken
Jongen in de bibliotheek

De toolkit bestaat uit:

  1. Introductie-filmfragment – het waarom van de toolkit, voorbeeldsituaties waarin je extra trainingen zou willen organiseren en hoe de toolkit in elkaar steekt. Ook gaan we in op doel en insteek van de vaardigheidstraining.
  2. Aandachtspunten bij het organiseren van een extra vaardigheidstraining – de rol van procesbegeleider die de kartrekker óók inneemt, tijdens de training. Dit document vat de do’s en don’ts voor een effectieve vaardigheidsbijeenkomst samen. 
  3. Sjabloon presentatie – alle onderwerpen uit de training in een logische volgorde samengevat. De kartrekker kan de presentatie makkelijk omvormen naar de lokale IDO-situatie.
  4. Draaiboek vaardigheidstraining – als leidraad voor de training. De kartrekker kan de (tijds)indeling van de bijeenkomst uiteraard naar eigen inzicht aanpassen.
  5. Contact met de trainingsacteur –  punten voor de voorbespreking. En de lijst met mogelijke trainingsacteurs en cases waarmee de trainingsacteur aan de slag gaat tijdens de training.
  6. Casussen - lijst met mogelijke vragen aan het IDO om als voorbeelden te gebruiken.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Kirsten Sinke of jouw POI-adviseur.