Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Toolkit samenwerking woningcorporaties

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 juli 2022
Bibliotheken en woningcorporaties werken al op meerdere plekken samen om woningzoekenden te helpen met online inschrijven voor een woning. Zo ook in Zeeland en Drenthe. Op basis van de ervaringen maakten zij met subsidie van de KB een handreiking voor POI’s, bibliotheken en woningcorporaties over hoe de samenwerking vorm te geven.
Inhoudsblokken
Schermafbeelding padlet landelijke handreiking

De samenwerking tussen bibliotheek en woningcorporatie in Drenthe inspireerde ZB om in Zeeland iets dergelijks op te starten. De bibliotheek als fysiek steun- en ontwikkelpunt; de woningcorporatie als vindplek van vooral de NT1-doelgroep. Een sterk punt in de samenwerking met woningcorporaties is dat zij ook binnenkomen bij de zo lastig te bereiken doelgroep NT1'ers. 

Inschrijven als woningzoekende

ZB ging de samenwerking aan met Zuidwestwonen, met name om mensen te ondersteunen bij het online inschrijven als woningzoekende. Bijvoorbeeld hoe zij verklaringen kunnen opvragen en uploaden via de website van de woningcorporaties. Dit soort dienstverlening ligt in het verlengde van het IDO.

Om de samenwerking succesvol te laten verlopen, gaf ZB de klantcontactmedewerkers van de corporaties de training Herkennen & doorverwijzen. Omgekeerd trainden de corporaties de IDO-medewerkers in het gebruik van hun website. Speciale aandacht van medewerkers is nodig voor vaak moeilijke situaties waarin mensen verkeren. Dat vraagt om duidelijke afbakening wat de bibliotheek wel en niet doet.

Handreikingen voor POI, bibliotheek en corporatie

Er is veel vooronderzoek gedaan, waarmee ook andere bibliotheken hun voordeel kunnen doen. Hierin is goed doorverwijzen heel belangrijk. Om bibliotheken, POI’s en woningcorporaties in het land te helpen een samenwerking te starten, heeft de KB Zeeland en Drenthe gevraagd om hun ervaringen te bundelen, zodat we deze landelijk kunnen uitrollen. De informatie is samengebracht in 1 landelijke handreiking en 2 voorbeelden van een lokale handreiking voor een woningcorporatie en een handreiking voor IDO-medewerkers. Het zijn digitale padlets waarvan je een PDF kunt maken waarin de bijbehorende documenten aanklikbaar blijven. De komende tijd worden de padlets waar nodig aangepast.

Onderdeel van de handleidingen is een animatie voor de doelgroep. Deze animatie is tegen een kleine vergoeding aanpasbaar, zodat je voor jouw bibliotheek hierin eigen gegevens kunt opnemen.