Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Trainingen SkillsTown goed gebruikt

9 juni 2020
De gratis 28 trainingen van online opleider SkillsTown slaan goed aan: het gebruik loopt flink op. Eind mei waren er zo'n 1.000 actieve gebruikers en het aantal groeit gestaag. Met een nieuwe blueprint-pagina kun je het gebruik verder stimuleren.
Inhoudsblokken

SkillsTown heeft een infographic gemaakt van het gebruik tot en met 28 mei 2020. Op deze datum waren er zo'n 1.000 actieve gebruikers. Samen volgden zij 1.879 trainingen. Mensen blijken dus gemotiveerd om een tweede module te starten. Er werden bijna 150 certificaten behaald. Hierbij twee kanttekeningen: niet bij elke leeroplossing valt een certificaat te behalen en op het tijdstip van meten waren er ook mensen nog bezig met hun cursus.

Afbeelding
Vrouw en man met tablet
Body

De infographic geeft ook een beeld van de meest gevolgde modules. Het populairst is de korte cursus Geluk.
We blijven het gebruik monitoren en bekijken of het zinvol is om het pakket aan te passen.

Er zijn tot vandaag zo'n 4.600 vouchers aangevraagd voor toegang tot de trainingen. Er komen nog steeds aanvragen binnen.

Blueprint-pagina's

Het aanbod is toegankelijk via twee landelijke en blueprint-pagina's:
- Digi-Taalhuis, onder het blokje 'Meer leren'
- Thuis, onder het blokje 'Ontwikkelen'

Om vooraf duidelijker te tonen om welk aanbod het gaat, is er de nieuwe blueprint-pagina Online trainingen SkillsTown. Zo kan de gebruiker zien of er iets voor hem of haar bij is.
Bibliotheken met een live copy pagina van het Digi-Taalhuis kunnen de nieuwe 'tussenpagina' invoegen. Het blokje 'Meer leren' op de Digi-Taalhuis-pagina verwijst dan naar die pagina. Lees meer op MetdeKB

Ook op de pagina Thuis kun je een dergelijke verwijzing aanbrengen. Lees meer op MetdeKB.

Contact vanuit bibliotheek met gebruikers

Op het formulier waarmee mensen toegang aanvragen, kunnen zij aangeven of zij op de hoogte gehouden willen worden van het aanbod van de lokale bibliotheek. De eerste 'tranche' van aanvragen heeft zo'n 650 geïnteresseerden opgeleverd. Bibliotheken met geïnteresseerden in hun werkgebied, hebben inmiddels via e-mail bericht ontvangen. Zij kunnen de betreffende e-mailadressen in hun systeem opnemen of deze mensen rechtstreeks benaderen.
Uiteraard staat deze mogelijkheid ook voor toekomstige aanvragers gewoon open. Binnenkort zullen we de geïnteresseerden uit de volgende 'tranche' aan de betrokken bibliotheken doorgeven.

Communicatie

Gebruik van het aanbod staat of valt met de bekendheid bij de potentiële gebruikers. We merken dat per bibliotheek-werkgebied de aanvragen variëren. Dat hangt ongetwijfeld samen met de communicatie. Wil je vanuit jouw bibliotheek het gebruik ook stimuleren? Communiceer hier dan over via de diverse kanalen. Je kunt bijvoorbeeld populaire cursussen eruit lichten. Dit biedt tegelijkertijd een kans om mensen ook weer te binden aan het lokale aanbod.