Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Tussentijdse oplossing impactmonitor van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
19 december 2022
De Impactmonitor biedt sinds een aantal jaar een verzameling van onderzoeksinstrumenten waarmee bibliotheken de effecten van cursussen kunnen meten. Zo worden zij op eenvoudige en goedkope wijze gefaciliteerd in het uitvoeren van lokaal effectonderzoek. De resultaten uit de monitor helpen bij de evaluatie van educatieve programma’s en bij de verantwoording aan externe stakeholders. De Impactmonitor in de oude vorm loopt op 31 december 2022 af. Vanaf 1 januari 2023 werken we met een tussenoplossing. We streven ernaar om midden 2023 een nieuwe Impactmonitor te kunnen opleveren.
Inhoudsblokken

Hoe werkt het?

In de tussenoplossing van de Impactmonitor werken we alleen met een 1-meting. Er is één algemene link naar een online vragenlijst die door alle bibliotheken te gebruiken is. Daarnaast is er ook een papieren versie van de vragenlijsten beschikbaar. We bieden vragenlijsten aan voor drie modules: computer & internet, e-overheid en de Nederlandse taal. 

Voordat er kan worden begonnen met meten dient de cursus geregistreerd te worden door de bibliotheek.

Alle informatie over de werking van de tussenoplossing, alsmede de links, is hier te vinden. Hier kun je ook de uitgebreide handleiding en de papieren versie van de vragenlijsten downloaden. 

Meer weten?

Mocht je vragen hebben over de Impactmonitor en de geschetste tussenoplossing, neem dan contact op via impactmonitor@KB.nl