Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Twee onderzoeken naar IDO's van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
2 april 2024
Binnenkort starten 2 onderzoeken naar het IDO. In het eerste onderzoekt KPMG de exploitatie van de IDO’s. In het tweede onderzoekt MARE de behoeften van de IDO-bezoekers. Ook jouw bibliotheekorganisatie kan de komende weken een verzoek krijgen om aan (één van) de onderzoeken deel te nemen. Wij hopen op jullie medewerking. Het doel van beide onderzoeken is om de dienstverlening voor de lange termijn te versterken.
Inhoudsblokken
Informatiepunt Digitale Overheid, logo

Beide onderzoeken worden (onafhankelijk van elkaar) uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK, in afstemming met VNG, KB en VOB. 

Exploitatieonderzoek

Het doel van het exploitatieonderzoek is om in beeld te krijgen of de middelen van het Rijk voldoende zijn voor de IDO-dienstverlening. 
In 2019 is gestart met de IDO's voor de ondersteuning van burgers die niet (goed) in staat zijn om zelfstandig (digitaal) zaken te doen met de overheid. Het aantal IDO’s is eind 2023 gegroeid naar 673, waarbij de dienstverlening verder is ontwikkeld. 

Het laatste onderzoek naar de kosten van de IDO’s stamt uit het begin van 2020 en richtte zich op de kosten van de eerste 15 IDO’s. Gegeven de ontwikkeling in zowel de dienstverlening als het aantal IDO’s, is het beeld van de beheerskosten op basis van dat onderzoek niet (langer) representatief. 
Het ministerie van BZK heeft daarom in samenwerking met de VNG, KB en VOB aan KPMG gevraagd beheerskosten van de IDO’s te onderzoeken bij circa 40 bibliotheekorganisaties en/of gemeenten. 

Behoefteonderzoek

Het ministerie van BZK wil graag nog beter inzicht krijgen in de waarde die IDO’s bieden aan bezoekers. Om deze inzichten op te doen, voert onderzoeksbureau MARE gesprekken met IDO-bezoekers (en IDO-medewerkers) van 30 IDO-locaties. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om een ‘beoordeling’ van het IDO of de IDO-medewerkers. Het onderzoek gaat in op de behoeften waarmee bezoekers naar het IDO komen en hoe zij de dienstverlening beleven. De resultaten helpen BZK om beleid te vormen voor ondersteuning aan mensen die moeite hebben om zaken te regelen met de (digitale) overheid, vanuit hun verschillende behoeften en redenen.  
De locaties worden in mei en juni bezocht. 

Wat wordt gevraagd van bibliotheken?

De onderzoeken worden uitgevoerd onder een selectie van bibliotheekorganisaties en IDO-locaties. Deze organisaties worden op basis van een aantal criteria en in afstemming met BZK, VNG, KB en VOB geselecteerd. Zij krijgen van KPMG of MARE het verzoek om deel te nemen aan (één van) de onderzoeken, met daarin meer informatie over de onderzoeksaanpak. 

Tijdpad 

Momenteel werken KPMG en MARE aan de voorbereiding van de informatie-uitvraag aan de bibliotheekorganisaties en gemeenten. Het is mogelijk dat KPMG en/of MARE de komende weken contact met jouw bibliotheek opnemen om deel te nemen aan de onderzoeken. 
Wij hopen op jullie medewerking.

Meer informatie

Heb je vragen over de onderzoeken? Neem contact op met Stephanie Kuijper (KB) of Klaas Gommers (VOB).