Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Tweede designdag Cockpit: verslag en vervolg

Nieuwsbericht
Vergelijken
31 januari 2023
Eind november organiseerde het Fieldlab Kennis & Kwaliteit een tweede Designdag over de inhoud van de Cockpit. Bibliotheken, POI’s en stakeholders gingen samen aan de slag om antwoord te geven op de vraag: met welke data kunnen we het verhaal over onze landelijke, provinciale en lokale bijdragen aan de drie maatschappelijke opgaven het beste vertellen en onderbouwen? De resultaten van de Designdagen vormen belangrijke input voor het ontwerp van de Cockpit dat in 2023 gemaakt wordt.
Inhoudsblokken

Twee Designdagen: inrichting en inhoud

In de Cockpit kunnen bibliotheken, POI’s, gemeenten en andere stakeholders straks zichtbaar maken voor welke veranderingen openbare bibliotheken zorgen. Het gaat met name om de drie grote maatschappelijke opgaven zoals die in het Bibliotheekconvenant en de Netwerkagenda staan: het bevorderen van lezen, het stimuleren van participatie in de informatiesamenleving en het aanmoedigen van een leven lang ontwikkelen. Maar hoe bepalen we welke data relevant is? Hoe kunnen we de Cockpit zo inrichten dat alle doelgroepen er iets aan hebben? En hoe zorgen we ervoor dat het netwerk niet om de Cockpit heen kan? Deze en andere vragen over de inhoud en inrichting van de Cockpit stonden centraal tijdens de twee Designdagen in juli en november onder begeleiding van Groowup

Hoe richten we de Cockpit in?

Tijdens de eerste Designdag in juli 2022 gingen de deelnemers aan de slag met de uitwerking van een aantal storyboards. Daaruit kwamen vijf aandachtspunten voor de ontwikkeling van de Cockpit naar voren: 

  1. Relevantie van de informatie: afgestemd op de gebruiker en diens vraag;
  2. Ruimte voor duiding, zoals toelichting, best practices, storytelling en veelgestelde vragen; 
  3. Het gebruik van data: filters, verschillende weergaven en exporteermogelijkheden voor verder gebruik;
  4. De Cockpit als interactief kennisplatform, met ruimte voor uitwisseling, feedback en het versturen van updates; 
  5. Techniek, met de mogelijkheid te personaliseren, favorieten te markeren en te gebruiken op verschillende devices. 

Groowup heeft deze aandachtspunten en de storyboards van de deelnemers uitgewerkt tot prototypen van de homepage en enkele onderdelen van de Cockpit. De aandachtspunten en prototypen zijn terug te vinden in dit verslag van de eerste Designdag

Met welke data vertellen we ons verhaal?

Designdag

In november 2022 stond de data centraal tijdens de tweede Designdag. Om te bepalen op wie die data afgestemd moet worden, is eerst gezamenlijk vastgesteld wie de belangrijkste doelgroepen en de ambassadeurs van de Cockpit zijn. Programmamakers en marketeer van lokale bibliotheken en adviseurs bij de POI’s zijn daarbij cruciaal. Als zij enthousiast zijn, overtuigen ze de andere doelgroepen, zoals het management. Voor deze ambassadeurs zijn de behoeften in kaart gebracht en zo zijn we tot vier user stories gekomen, die belangrijke input leveren voor het ontwerp van de Cockpit. De vraag om gezamenlijk KPI’s of indicatoren voor  de drie maatschappelijke opgaven op te stellen, bleek minder gemakkelijk te beantwoorden. De deelnemers voelden zich niet in staat om KPI’s vast te stellen, maar gaven wel richting en waardevolle inzichten. Daarnaast is een grote betrokkenheid gebleken en een groot draagvlak voor de Cockpit. Vooral voor het belang van het visuele aspect en ‘storytelling’; de data vertalen naar heldere verhalen, zodat men kan leren van elkaar. Deze conclusies en aandachtspunten zijn terug te vinden in dit verslag van de tweede Designdag

Vervolg

De resultaten van de Designdagen vormen belangrijke input voor het ontwerp van de Cockpit. Terwijl de KB dit meeneemt in de gesprekken met de ontwerpers en ontwikkelaars, werken we in samenwerking met de Koersgroep Kennis & Kwaliteit en het Fieldlab Kennis & Kwaliteit verder aan de inhoud. Uit de tweede Designdag kwam een duidelijke behoefte aan gelijksoortig impactmanagement voor de 3 maatschappelijke opgaven voort, met uitgewerkte verandertheorieën (TOC’s) en meetplannen als input voor Cockpit. In samenwerking met de Impact community wordt nu geïnventariseerd voor welke opgaven en onderliggende programma’s er al TOC’s en meetplannen gemaakt zijn en waar nog aanvulling nodig is. Heeft jouw bibliotheek of POI al een TOC en/of meetplan uitgewerkt rondom één of meer van de maatschappelijke opgaven? Reageer dan op dit bericht in de Impact community

Over de Fieldlabs

Vanuit de Netwerkagenda zijn vier landelijke Fieldlabs, waaronder het Fieldlab Kennis & Kwaliteit (Midden-Zuid), van start gegaan om de innovatie in het openbare bibliotheeknetwerk te versterken en te versnellen. De Fieldlabs zijn erop gericht innovaties te ontwikkelen, te testen en breed toe passen. De thema’s waarmee de Fieldlabs aan de slag gaan, zijn gerelateerd aan de maatschappelijke opgaven uit de agenda, complexe klantvragen en nieuwe technologie. Kern van de vier landelijke Fieldlabs is werken aan complexe problemen met een landelijke impact, van belang voor de drie lagen in het netwerk: de bibliotheken, POI’s en de KB. Met deze betrokken partijen wordt twee jaar lang aan een vraagstuk gewerkt. Partners worden zowel binnen als buiten de sector gezocht, om zo tot goede ideeën en een goede aanpak te komen.