Informatie voor het bibliotheeknetwerk

TwynstraGudde van start met onderzoek ‘Opschaling bibliotheekinnovaties’

Nieuwsbericht
Vergelijken
4 april 2023
In de Netwerkagenda van de openbare bibliotheken wordt ingegaan op het vraagstuk van het opschalen van innovaties. Vanuit de Koersgroep Innovatie is TwynstraGudde deze maand van start gegaan met een onderzoek naar de aanpak voor landelijke opschaling van bibliotheekinnovaties.
Inhoudsblokken

In het netwerk ontwikkelen bibliotheken en POI’s veel waardevolle innovatieve projecten, soms geslaagd en soms minder geslaagd. 
Alleen in de fase daarna blijft het vaak hangen. Het inbedden van sterke innovatieve projecten in het netwerk en het organiseren van structureel eigenaarschap en financiering blijken vaak lastig te zijn, net als het formuleren van voorwaarden daarvoor. Dat leidt ertoe dat innovaties vaak op de plank blijven liggen en soms zelfs ook dat minder geslaagde innovaties met financiële steun in stand worden gehouden.

Eigenaarschap en voorwaarden opschaling

Het gezamenlijke bibliotheeknetwerk vormt een goede basis voor samenwerking. Die samenwerking is essentieel is voor het systemisch opschalen van succesvolle innovaties. Eigenaarschap en voorwaarden voor opschaling staan centraal in het onderzoek. TwynstraGudde gaat de komende weken in gesprek met stakeholders in en rond het netwerk én met potentiële eigenaren van op te schalen innovaties. 
Dit moet voor de zomer gaan leiden tot een concreet voorstel voor een aanpak.

De komende twee weken zullen de eerste gesprekken worden gevoerd. Later in het traject volgt meer informatie over de voortgang en de uitkomsten.

Contact

Annerie Brenninkmeijer, directeur-bestuurder DeNieuweBibliotheek Almere, voorzitter stuurgroep opschaling: a.brenninkmeijer@denieuwebibliotheek.nl 
Grietje Smit, Kernteam Innovatie SPN: g.smit@biblionetdrenthe.nl 
 

Afbeelding
Beeldmotto Netwerkagenda