Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Uitkomsten onderzoek naar wifi-roaming in de bibliotheek

Nieuwsbericht
Vergelijken
30 november 2020
De KB heeft laten onderzoeken of bibliotheken behoefte hebben aan wifi-roaming, een veilige en gastvrije wifi-oplossing die niet alleen bij meerdere openbare bibliotheken werkt, maar ook op zoveel mogelijk andere plekken in de steden en dorpen waar de bibliotheken zitten. Uit het onderzoek blijkt dat die behoefte er is.
Inhoudsblokken

In september van dit jaar hebben we aangekondigd dat de KB een onderzoek is gestart naar wifi-roaming bij openbare bibliotheken. Bij wifi-roaming maakt de gebruiker zich één keer bekend. Daarna kan hij/zij bij elke bieblocatie gelijk gebruikmaken van wifi zonder opnieuw te hoeven inloggen. Dit geldt ook voor alle andere organisaties die bij dezelfde dienst zijn aangesloten. Bekende voorbeelden van roaming-oplossingen zijn eduroam, biebroam, publicroam en govroam. Een roaming-oplossing zorgt voor een veilige verbinding voor de gebruiker.

Publicroam: veilige roaming-oplossing

Met een bijdrage van het SIDN-fonds  heeft de KB onderzocht of bibliotheken behoefte hebben aan wifi-roaming. Naast de beveiliging vindt de KB het van belang dat juist bij openbare bibliotheken alle gebruikers mogen rekenen op een gastvrije wifi-omgeving. Het SIDN-fonds zet zich in voor een sterk internet voor iedereen en ondersteunt Publicroam, dat elke bezoeker op een privacyvriendelijke manier veilig en makkelijk toegang biedt tot wifi-gastnetwerken.

Publicroam richt zich op alle publieke instellingen en is daarom een goede oplossing voor multifunctionele accommodaties, waar ook de bibliotheek toe behoort. Deze wifi-roaming-oplossing is al beschikbaar in de OBA en Bibliotheek Den Haag en ook o.a. bij de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Heerlen en het Stedelijk museum in Amsterdam.

Onderzoek

De KB heeft dit onderzoek samen met Dialogic uitgevoerd. 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Digitalisering neemt een steeds grotere rol in de samenleving in, en de bibliotheek digitaliseert mee. Digitale vaardigheden zijn noodzakelijk om overheidszaken te regelen bij de ‘Digitale Overheid’, online onderwijs te volgen en zorg op afstand te ontvangen. Ook sociale contacten en commerciële dienstverlening gebeuren in toenemende mate digitaal. De gevoeligheid van gegevens die worden verstuurd over het net neemt toe. Een veilige internetverbinding is daarom van steeds groter belang. Hierbij gaat het niet alleen om veilig internetgebruik (mediawijsheid) maar ook om de beschikbaarheid van een beveiligde verbinding, die niet kan worden afgeluisterd of gemanipuleerd, en een hoge mate van beschikbaarheid kent.
  • Specifiek richt de bibliotheek zich ook op kwetsbare groepen met aanbod als Klik & Tik en Digisterker-cursussen. Alle bezoekers, maar juist die kwetsbare groepen, mogen verwachten dat de gastwifi van de bibliotheek veilig is en dat dus de gegevens die zij achterlaten in goede handen zijn.
  • De KB onderkent het belang van veilige wifi en geeft aan dat bezoekers van openbare bibliotheken mogen rekenen op een gratis, veilige en gastvrije wifi-omgeving, waarbij de privacy is gewaarborgd.
  • Wifi wordt momenteel op een adequaat niveau door bibliotheken aangeboden, maar de beveiliging van de verbinding in een deel van de organisaties laat te wensen over. Dit leidt tot risico’s voor de gebruikers.
  • Daarnaast is van belang dat de overheid al enige tijd de beveiligingsstandaard voor wifi-netwerken voor medewerkers heeft bepaald. Op dit moment wordt via de expertgroep forumstandaardisatie advies uitgebracht dat de toepassing van de WPA2-Enterprise-standaard onderdeel moet zijn van de inrichting van wifi-gastnetwerken bij de overheid. Dat advies zal naar alle verwachting worden overgenomen door de overheid.
  • Op basis van het rapport van Dialogic blijkt er voldoende behoefte  onder openbare bibliotheken om veilig gastwifi aan te bieden.
  • Bibliotheken erkennen dat wifi-roaming gebruikersgemak en meerwaarde kan bieden.
  • De meerwaarde van wifi-roaming stijgt naarmate meer partijen in een stad of regio het ook aanbieden. Gebruikers kunnen dan met één account direct op veilige wifi, op steeds meer plekken. Bibliotheken kunnen hierbij een voortrekkersrol vervullen door te starten met wifi-roaming, waarna andere organisaties, zoals lokale overheden, maatschappelijke instellingen en cultuurcentra kunnen volgen.

Lees het rapport

Hoe nu verder?

Op basis van het rapport gaat de KB in samenwerking met bibliotheken vervolgstappen zetten om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van veilige en gastvrije wifi op basis van roaming, waarbij roaming via één partij de voorkeur heeft. In het rapport van Dialogic is dit scenario 2 met voorkeursoptie 1.

Op de langere termijn wil de KB wifi-roaming faciliteren, met de KB als  identity provider, waarbij roaming door middel van een single identity (SI) mogelijk blijft.

De KB gaat hiertoe een accountmanager inhuren om samen met openbare bibliotheken de noodzaak van veilige gastwifi duidelijk te maken en openbare bibliotheken te ondersteunen bij het aansluiten op wifi-roaming.

Meer informatie

Met vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Sander van Kempen.