Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Uitnodiging: denk mee over vervanging G!DS

Nieuwsbericht
Vergelijken
3 februari 2022
G!DS, als onderliggende database voor de sociaal-educatieve kaart, wordt op termijn vervangen. Bij de aanbesteding zijn behoeften, wensen en suggesties van betrokkenen in bibliotheken heel belangrijk. Daarom nodigen we graag onder meer redacteuren G!DS, accountmanagers, coördinatoren en directeuren uit om mee te denken over de vereisten waaraan het nieuwe systeem moet voldoen.
Inhoudsblokken
G!DS, logo

De sociaal-educatieve kaart is een belangrijk middel om hulp te vinden voor de kwetsbaarste mensen in de samenleving. Het aanbod van de bibliotheken, hun samenwerkingspartners en andere organisaties om deze groep te helpen, wordt vastgelegd in G!DS. In deze databank staan gegevens over organisaties en hun aanbod op sociaal en educatief gebied. Bibliotheken en samenwerkende organisaties zijn al jaren bezig met het vullen en bijhouden van deze informatie.

Nieuw systeem

De huidige versie van G!DS is ruim 10 jaar oud, waardoor een upgrade aan de onderliggende techniek noodzakelijk is. G!DS wordt daarom vervangen. Met het nieuwe systeem hopen we de invoertijd en de complexiteit daarvan flink te verminderen, en beter aan te sluiten op de behoeften van bibliotheken. Dit voorjaar starten we met een aanbestedingstraject.

Behoeften, wensen en suggesties

Een belangrijke stap in de voorbereiding van de aanbesteding is het ophalen van vereisten bij de gebruikers en andere belanghebbenden.

We organiseren sessies voor 4 gebruikersgroepen om mee te denken over de vereisten van het nieuwe systeem. Voor 2 van deze groepen roepen wij geïnteresseerden op om zich aan te melden.

Gebruikersgroepen

De volgende groepen kunnen vanuit hun eigen rol en positie meedenken:

 • Accountmanagers en redacteuren G!DS -  Zij verzorgen de daadwerkelijke invoer in G!DS en kunnen op detailniveau feedback geven over de functionaliteiten.
  Voor deze gebruikersgroep nodigen wij je van harte uit om je aan te melden.
 • Bibliotheekdirecteuren en coördinatoren Basisvaardigheden - Deze groep kan ons het noodzakelijke inzicht geven in de overwegingen om wel of niet met G!DS te werken, hun wensen rond een lokale sociale kaart, hoe de samenwerking is met derdenpartijen, en hoe de interne organisatie van G!DS-taken verloopt.
  Ook voor deze gebruikersgroep ontvangen wij graag je reactie als je wilt meedenken.       
 • Provinciaal servicemanagers G!DS - Zij bieden eerstelijnsondersteuning aan de bibliotheken en hebben kennis van G!DS. In dit overleg hebben we een aantal vertegenwoordigers gekozen voor de gebruikersgroep.
 • Interne stakeholders KB - Voor deze gebruikersgroep is een aantal KB-medewerkers uitgenodigd met verschillende expertise, zoals medewerkers van Functioneel beheer en WaaS.

Sessies

We organiseren de komende maanden verschillende rondes met online sessies, om met jullie de wensen en suggesties scherp te formuleren. Het is niet noodzakelijk om bij elke sessie aanwezig te zijn. Je hoeft ook geen tijd te reserveren voor voorbereiding of huiswerk.

De eerste online sessies via Teams zijn gepland op de volgende data.

Voor bibliotheekdirecteuren en coördinatoren Basisvaardigheden:

 • donderdag 17 februari, 13.30 – 15.00 uur
 • dinsdag 5 april, 10.30 – 12.00 uur

Voor accountmanagers en redacteuren G!DS:

 • donderdag 3 maart, 13.30 – 15.00 uur
 • vrijdag 8 april, 13.30 – 15.00 uur

Ook voor beide andere groepen organiseren we een sessie.

Mocht je niet beschikbaar zijn op deze data, maar geef je graag jouw feedback? Geef ons dan jouw e-mailadres door. Dan ontvang je binnenkort een enquête.

Op de hoogte blijven

In grote lijnen informeren we jullie over de voortgang van dit traject via Bnetwerk en de nieuwsbrief Bnetwerk en de nieuwsbrief Bibliotheek en basisvaardigheden.
Op Biebtobieb, groep Participatie & Zelfredzaamheid plaatsen we ook voortgangsberichten en kun je natuurlijk reageren.

Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met Yen Nguyen.