Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Update Digitale inclusie & IDO

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 mei 2022
In deze update 3 onderwerpen: (A) Vorige maand werd bekend dat de gemeenten vanaf 2023 verantwoordelijk worden voor de instandhouding van de IDO's. (B) We beantwoorden vragen die leven bij bibliotheken. (C) Tot slot attenderen we je op de inloopspreekuren over de invoer in G!DS van IDO-activiteiten.
Inhoudsblokken
Vrouw in de bibliotheek

A  Financiering IDO vanaf 2023

Gemeenten worden vanaf 2023 verantwoordelijk voor de instandhouding (en uitbreiding) van de Informatiepunten Digitale overheid. Dit betekent dat gemeenten de taak van de KB overnemen als subsidieverstrekker van het IDO. Over de exacte uitvoering wordt overlegd.
Lees het volledige bericht.

B  Vragen over subsidie Digitale inclusie

Bibliotheken hebben vragen over de besteding van de subsidie. We beantwoorden ze graag.

 • Mag je van de IDO-subsidie ook extra apparatuur kopen, zoals digiborden of laptops?
  Dit is toegestaan. Het subsidiegeld voor 2022 is niet toegekend op basis van een specifiek ingediende projectbegroting. De bibliotheek kan het besteden aan het verder inrichten en invullen van het IDO en de digivaardigheidscursussen. Voorwaarde is wel dat de bibliotheek volgend jaar een nette verantwoording indient, met een accountantsverklaring, zoals in de toekenningsbrief staat. En het aanbod moet in G!DS worden ingevoerd.
 • Bibliotheken die in 2022 voor het eerst € 25.000 of meer ontvangen, dienen dit via de jaarrekening te verantwoorden, de overige jaren via de Bibliotheekmonitor. Moet je daarnaast bij de subsidievaststelling een financiële eindverantwoording over de totale projectperiode van 4 jaar indienen? De accountant kan vragen hebben als de verantwoording deels via de jaarrekening en deels via de Bibliotheekmonitor loopt. 
  Dat hoeft niet. In de bevestigingsbrief staat hoe de bibliotheek na afloop van het project de besteding moet verantwoorden. Dit is afhankelijk van de hoogte van de subsidie in de afgelopen jaren. Als dat lager is dan € 25.000 per jaar, dan wordt verantwoord via de Bibliotheekmonitor. Is het hoger, dan is een jaarrekening nodig met accountantsverklaring en een aparte paragraaf over dit project. Voor 2022 is geen specifieke begroting ingediend; de verantwoording van deze subsidie moet een goed beeld geven van de uitgaven aan het project, conform de voorwaarden in de bevestigingsbrief en sluitend met het subsidiebedrag.
 • De aanvraag tot vaststelling dient ingediend te worden voor 30 april 2023. Kan dat later, bijvoorbeeld 1 juli 2023? De jaarrekeningcontrole door accountants is namelijk niet voor alle bibliotheken voor 30 april 2023 afgerond.
  Dat kan. Daarvoor moet je een formeel verzoek indienen bij het Subsidieloket.
 • De bibliotheek is bezig met opstarten en uitbreiden van de digitale-inclusie-activiteiten. De kans is groot dat de subsidie in 2022 hoger is dan de uitgaven, terwijl in volgende jaren de uitgaven hoger zullen zijn bij gelijkblijvende subsidie. Mag een deel van de subsidie doorlopen naar 2023? 
  Dat kan niet. Het project loopt in 2022 af en de bibliotheek moet het dus ook in het verslag/jaarrekening over 2022 verantwoorden. In verband met de benodigde tijd voor het opstellen van de jaarrekening en het verkrijgen van de accountantsverklaring, kun je bij het Subsidieloket wel (beperkt) uitstel aanvragen voor de verantwoording.

Lees meer over de subsidieregeling.
Meer vragen? Mail dan naar Anton Dierdorp.

C  Inloopspreekuur G!DS en Digitale inclusie & IDO

Heb je vragen over de invoer in G!DS van IDO-activiteiten? We beantwoorden ze graag. Bezoek het inloopspreekuur G!DS en Digitale inclusie & IDO. Het eerstvolgende is op 5 juli.