Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Update digitale tijdschriften

Nieuwsbericht
Vergelijken
10 februari 2023
Zoals aangekondigd in oktober komen per maart 2023 de digitale tijdschriften in de online Bibliotheek. Via de online Bibliotheek-app kunnen bibliotheekleden dan wekelijks hun favoriete tijdschrift lezen, van de Autoweek tot Psychologie Magazine.
Inhoudsblokken

Lees het bericht over het onderbrengen van de tijdschriften in de app van de online Bibliotheek terug. 

Meer lezers, meer lezen

In de pilot met de TijdschriftenBieb-app hebben we geleerd dat leden dit digitale tijdschriftaanbod waarderen en als plus zien voor het bibliotheekabonnement. Nu we de tijdschriften structureel kunnen aanbieden, denken we een goede bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke netwerkopdracht om leesplezier te bevorderen en meer mensen te laten lezen. We verwachten dat dit aanbod de huidige online Bibliotheek-gebruikers ook aanspreekt of dat ze het op z’n minst een keer gaan proberen. Het aanbod tijdschriften kan inactieve gebruikers verleiden om terug te komen en kan nieuwe – andere – lezers aantrekken.

Voorbereidingen

De technische voorbereidingen zijn in volle gang; zo bespreken we met uitgevers hoe ze de tijdschriftbestanden gaan aanleveren en richten we de app in zodat de juiste metadata bij elk tijdschrift komt te staan. Op de website onlinebibliotheek.nl zorgen we ervoor dat duidelijk is dat leden nu ook digitale tijdschriften kunnen lenen.

6 belangrijke weetjes over de digitale tijdschriften:

  1. Vanaf deze week 6 februari 2023 worden gebruikers van de TijdschriftenBieb-app geïnformeerd, op het beginscherm van de app
  2. Vanaf maandag 6 maart 2023 kunnen geen tijdschriften meer in de TijdschriftenBieb-app worden geleend en gelezen
  3. Voor het lenen en lezen van tijdschriften in de online Bibliotheek-app is een online Bibliotheek-registratie nodig en een bibliotheekabonnement dat daar recht toe geeft.
  4. Leden kunnen 1 tijdschrift per 1 week lenen, met een leentermijn van 1 week.
  5. Altijd is de voorlaatste editie van het tijdschrift beschikbaar
  6. Er komen meteen 2 digitale jeugdtijdschriften bij: Tina en ZoZitDat!

Informatiesessie op donderdag 9 maart 2023

Vragen, tips of reacties kun je mailen naar amanda.koopman@kb.nl. Op donderdag 9 maart 2023 organiseren we een kleine online informatiesessie. Aanmelden kan via deze link