Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Update Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Nieuwsbericht
Vergelijken
6 augustus 2021
De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders is afgesloten. De contouren van het programma zijn helder. Na de zomer werken we het traject voor kennisdeling uit.
Inhoudsblokken

Subsidieaanvragen

De (verlengde) aanvraagtermijn voor de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders is op 1 juli afgesloten. In totaal zijn de aanvragen van 110 bibliotheken gehonoreerd.

Moeder en dochtertje bekijken beeldscherm

Kennisdeling

Vanaf het najaar starten we het traject op voor kennisdeling voor alle deelnemende bibliotheken. De kennisdeling loopt vanaf het vierde kwartaal van 2021 tot en met het tweede kwartaal van 2022, en  omvat:

Nadere informatie

De contouren voor het programma zijn hiermee geschetst. Informatie over de invulling volgt na de zomer. Houd hiervoor Bnetwerk, de nieuwsbrief Bibliotheek en basisvaardigheden en Biebtobieb in de gaten. Ook wordt de informatie gedeeld via de POI's.